Prezentacja książki "Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku"

28 listopada 2016

Zaproszenie

Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołajka Kopernika mają zaszczyt zaprosić
na prezentację i promocję książki prof. dr. hab. Tomasza Kempy "Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku".
Spotkanie poprowadzi dr Michał Białkowski
30 listopada 2016 r. (środa), godz. 17.00
Centrum Dialogu Społecznego w Toruniu, ul. Łazienna 22
Wstęp wolny

Kontakt z organizatorami

dr Michał Białkowski, e-mail: bialkowski@umk.pl, dr Marcin Lutomierski, e-mail: m.lutomierski@umk.plInformacje o autorze

prof. dr hab. Tomasz Kempa - historyk, kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, badacz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem ruskich Korony w epoce nowożytnej, szczególnie dużo miejsca poświęca badaniom historii stosunków wyznaniowych. Opublikował przeszło 150 publikacji naukowych, w tym blisko 90 artykułów oraz monografie: Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525–1608), wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej, Toruń 1997 (wydanie w języku ukraińskim – Konstantynów 2009); Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549–1616), wojewoda wileński, Warszawa 2000 (wydanie rozszerzone w języku białoruskim – Mir 2016); Dzieje rodu Ostrogskich, Toruń 2002; Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku,Toruń 2007.

Informacje o książce

Najnowsza książka toruńskiego historyka ukazuje konflikty, do jakich dochodziło z powodów wyznaniowych (lub z wykorzystaniem religii jako pretekstu) w Wilnie w okresie wielkich przemian religijnych, jakie miały miejsce w Rzeczypospolitej w związku z pojawieniem się reformacji i odpowiedzią na to ze strony Kościoła katolickiego. Jest to pierwsza monografia, w której został kompleksowo przedstawiony problem tumultów religijnych w odniesieniu do jednego z największych miast Rzeczypospolitej. Książka uwzględnia całą mozaikę grup wyznaniowych obecnych w stołecznym mieście Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVII wieku, poczynając od wyznań chrześcijańskich: rzymskich katolików, kalwinistów, luteranów, prawosławnych, unitów, a na Żydach (jako wyznawcach judaizmu) i Tatarach (wyznających islam) kończąc.

Dostępność książki

Podczas spotkania promocyjnego oraz na stronie internetowej www.wydawnictwoumk.pl.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum