Przemysław Urbańczyk

Zdobywcy północnego Atlantyku

Nakład wyczerpany

Wysyłamy w ciągu 10 dni
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2920-2
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
336
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
twarda
Seria:
res humanae
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

44,00 zł

twarda

Przemysław Urbańczyk

Zdobywcy północnego Atlantyku

Kategoria produktu:

Popularna wiedza o średniowiecznych dziejach Europy Północnej ogranicza się do dosyć standardowych wyobrażeń o bohaterskich i okrutnych uczestnikach wypraw wikińskich, którzy przez dwa i pół stulecia terroryzowali znaczne połacie kontynentu. Mniej znanym epizodem tego okresu jest odkrycie i skolonizowanie wysp położonych między Europą a Ameryką Północną.

Na tym właśnie koncentruje się ta książka. Stanowi ona próbę skonfrontowania bogactwa informacji historycznych, utrwalonych w sagach i kronikach średniowiecznych, z przyrastającymi wciąż świadectwami archeologicznymi. To właśnie wyniki wykopalisk wpłynęły na zmianę obrazu pierwszej transoceanicznej ekspansji Europejczyków. Romantyczna wizja dobrze zorganizowanego poszerzenia na zachód obszaru cywilizacji skandynawskiej ustępuje miejsca interpretacji wskazującej na znaczną rolę przypadkowości i na wieloetniczność „kolonizatorów”.

Książkę rozpoczyna wprowadzenie do historii średniowiecznej Skandynawii i antropologiczna wizja tamtejszego systemu społeczno-gospodarczego. Następnie zaprezentowano podstawowe informacje o zasiedleniu Wysp Owczych, Islandii, Grenlandii i Nowej Funlandii. Zasadniczym dzisiaj pytaniem jest „Kim byli ówcześni osadnicy?”. Okazuje się bowiem, że choć wyspiarskie populacje były zdominowane przez Skandynawów, to istotny wkład wnieśli też Irlandczycy, Sasi, Samowie, a nawet i Słowianie. Wkład archeologii w rozważania nad pochodzeniem pierwszych Islandczyków dobrze ilustrują wyniki badań nad specyficzną architekturą mieszkalną okresu wikińskiego. Jej cechą szczególną było wykorzystanie darni jako podstawowego budulca.

Znaczną część rozważań poświęcono porównaniu procesów polityczno-kulturowych zachodzących na początku II tysiąclecia na obszarach położonych na zachodnim (głównie Norwegia) i na wschodnim (głównie Grenlandia) obrzeżu północnego Atlantyku. Ostatni rozdział zawiera analizę przyczyn zagłady pierwszej europejskiej forpoczty zaatlantyckiej, czyli dwóch enklaw kolonii grenlandzkiej. Splot czynników klimatycznych i kulturowych tłumaczy fiasko tej pierwszej próby przyłączenia Ameryki do Europy, która o 500 lat wyprzedziła wyprawę Krzysztofa Kolumba…

Wstęp / 7

Rozdział 1. Kontakty transbałtyckie / 13

Rozdział 2. Skandynawia na przełomie tysiącleci / 27
Polityka i gospodarka okresu przedpaństwowego / 28
Wczesne państwa skandynawskie / 37

Rozdział 3. kolonizacja wysp północnego Atlantyku / 59
Wyspy Owcze / 63
Islandia / 69
Grenlandia / 96
Winlandia / 108

Rozdział 4. Kim byli osadnicy? / 113

Rozdział 5. Architektura darniowa / 131
Północnoatlantycka tradycja budowlana / 131
Zagadka prostokątnych połziemianek / 149

Rozdział 6. początek ii tysiąclecia na wschodzie regionu
północnoatlantyckiego / 167
Nowe struktury władzy / 176
Zmiany gospodarcze / 185
Wyzwanie ideologiczne / 190
Własność ziemi i zmiany struktury społecznej / 196
Stosunki etniczne / 203

Rozdział 7. Początek II tysiąclecia na zachodzie regionu.
północnoatlantyckiego / 209
Sagi "Grenlandzkie" / 209
Saga o Egilu i Saga o Njállu / 237
Alternatywna adaptacja środowiskowa - kultury paleoeskimoskie / 242

Rozdział 8. Kryzys i zagłada kolonii grenlandzkiej / 247

Zakończenie / 271
Bibliografia / 275
Summary / 297
Spis ilustracji / 305
Indeks osobowy / 307

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Przemysław Urbańczyk

    Przemysław Urbańczyk tytuł profesora uzyskał w 2001 r. Prowadzi badania w zakresie archeologii i historii wczesnego średniowiecza Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i wysp północnego Atlantyku. Zajmował się też teorią badań archeologicznych, historią archeologii i metodyką prac wykopaliskowych. Zredagował 16 tomów zbiorowych. Opublikował ponad 350 tekstów, w tym 10 książek: The Soløy farm mound. Excavations and methods of stratigraphical analysis (Tromsø 1985 – współautor R. Bertelsen), Medieval Arctic Norway (1992), Władza i polityka we współczesnym średniowieczu (2000), Rok 1000. Milenijna podróżtranskontynentalna (2001), Zdobywcy północnego Atlantyku (2004), Herrschaft und Politik im Frühen Mittelalter (Frankfurt 2007), Trudne początki Polski (2008), Mieszko Pierwszy tajemniczy (2012), Central Europe in the High Middle Ages. Bohemia, Hungary and Poland c. 900–c. 1300 (Cambridge 2013 – współautorzy: N. Berend i P. Wiszewski), Myśli o średniowieczu (2013) oraz Bliskie spotkania wikingów (2014). Aktualnie kieruje grantami Narodowego Centrum Nauki „The past societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages” oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Origines Polonorum”. 

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum