(red.)

Rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego w Atenach w wieku VI i V przed Chrystusem

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1652-0
Publication year:
2004
Pages number:
253
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

Miękka

(red.)

Rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego w Atenach w wieku VI i V przed Chrystusem

Kategoria produktu:

Spis treści
WPROWADZENIE: Wstęp; U progu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego (Społeczno-moralne refleksje Hezjoda * Demokratyczne reformy Solona zaczynem społeczeństwa obywatelskiego); Zagrożenie perskie źródłem poczucia tożsamości kulturowej i obywatelskiej odpowiedzialności; W poszukiwaniu najlepszego ustroju i obywatelskiego ideału; Wezwanie do budowania społeczeństwa obywatelskiego; Ideał demokratycznego ustroju i wzór obywatelskich powinności w mowie Peryklesa; Refleksje końcowe. WYBÓR TEKSTÓW: Arystoteles: U źródeł ateńskiej demokracji; Homer: Sposób życia Kyklopów zaprzeczeniem obywatelskiej wspólnoty; Hezjod: Degradacja rodu ludzkiego i wynikające stąd zagrożenie dla państwa; Solon: Do siebie samego * Ateńczykom ku rozwadze * Przeciw pogoni za złotem * Sprawozdanie z działalności * Odpowiedź na narzekania * Odpowiedź na krytykę * Sprawozdanie męża stanu * W obronie własnej; Ajschylos: Pieśń greckich obrońców * Hymn na cześć wolności * Charakterystyka systemu politycznego Greków; Herodot: Omówienie trzech form politycznego ustroju * Wolność obywatelska źródłem politycznej potęgi * Charakterystyka Persów i Greków * O świadomości państwowej Ateńczyków; Eurypides: Dyskusja na temat najlepszego ustroju - pochwała demokracji * Znaczenie ziemi ojczystej dla obywatela * Gotowość poświęcenia dla ojczyzny; Protagoras: Mit Protagorasa o pochodzeniu życia społecznego * Dzielność obywatelska cechą każdego człowieka-obywatela według wykładu Protagorasa; Tukidydcs: Peryklesa pochwała demokracji ateńskiej * Zachęta Peryklesa do obrony wolności Aten * Możliwość swobodnej publicznej wypowiedzi gwarancją właściwego kierowania państwem * Demoralizacja społeczeństwa jako skutek wojny; Platon: Poglądy Sokratesa na służbę obywatelską * W obronie prawa; Arystoteles: Faleas z Chalcedonu. Bibliografia

Nota redakcyjna
Niniejsze studium należy traktować jako wprowadzenie do lektury tekstów, mające ułatwić odczytanie i zrozumienie poglądów starożytnych na sprawy państwa i miejsce obywatela w społeczeństwie demokratycznym. Intencją Autora jest również wskazać na trwałe wartości, jakie tkwią w kulturze świata starożytnej Grecji, czego przykładem może być treść Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, o której mówię w związku z mową Peryklesa. Istotną częścią opracowania są teksty autorów greckich (przedstawione w przekładach różnych tłumaczy), które pozwolą Czytelnikowi samodzielnie poznać ich poglądy i sformułować własną opinię na temat poruszanych zagadnień. Dla ułatwienia śledzenia wywodów Autor podaje referencje do tekstów oznaczonych literą T (Testimonium - świadectwo), wraz z cyfrą odnoszącą się do kolejnego autora, a jego teksty zostały oznaczone kolejnymi małymi literami. Nie wszystkie zamieszczone teksty zostały wspomniane we wprowadzeniu, zamieszczono je, aby głębiej i szerzej pokazać poruszaną tu problematykę. Autor ma nadzieję, że doświadczenia Greków w polityce uświadomią, że społeczeństwo obywatelskie nie jest tworem samoistnym. Jego realizacja wymaga bowiem ogromnego wysiłku intelektualnego, a przede wszystkim zrozumienia potrzeby poświęcenia i przysposobienia obywateli do życia w społeczeństwie obywatelskim.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum