Ireneusz Mikołajczyk

Rzymska literatura agronomiczna

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1714-4
Publication year:
2004
Pages number:
353
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

45,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Ireneusz Mikołajczyk

Rzymska literatura agronomiczna

Kategoria produktu:

Spis treści
Wstęp; Rolnictwo rzymskie i źródła do jego poznania: Źródła do poznania rolnictwa. Traktat De agri cultura Marka Porcjusza Katona: Szkic biograficzny * Traktat De agri cultura; przegląd treści * Kompozycja dzieła * Typy posiadłości * Organizacja pracy w gospodarstwie rolnym * Wartości poznawcze traktatu * Styl i język utworu. Magon: Świadectwa * Zachowane fragmenty: ager - pole; arbores - drzewa; herbae - rośliny; animalia (pecus) - zwierzęta (bydło); villatica pastio - hodowla podwórzowa; varia - różne. Traktat De agri cultura Sasernów: Świadectwa * Zachowane fragmenty. Traktat De agri cultura Gnejusza Tremeliusza: Świadectwa * Zachowane fragmenty. Traktat Rerum rusticarum libri tres Marka Terencjusza Warrona: Szkic biograficzny Warrona * Czas powstania traktatu * Źródła Warrona (Własne doświadczenie rolnicze; Lektura pism agronomicznych: Magon, Autorzy greccy, Autorzy łacińscy; Rozmowy z ludźmi doświadczonymi: Gnejusz Tremeliusz Skrofa, Gajusz Licyniusz Stolon * Kompozycja traktatu: Wstępy do poszczególnych ksiąg, Miejsce i czas dialogów, Powody odbycia dyskusji, Postacie w dialogach, Akcja dialogów, Forma rozmowy i wykładu, Epilogi ksiąg * Walory literackie dzieła * Wartości ideowe utworu. Traktaty De apibus i De agricultura Gajusza Juliusza Hygina: Zachowane fragmenty: De apibus - O pszczołach; De agricultura - O rolnictwie. Poemat dydaktyczny Georgiki Publiusza Wergiliusza Marona: Szkic biograficzny poety * Przegląd treści poematu * Źródła Georgik * Czas powstania i wydania poematu * Charakter i znaczenie Georgik * Wartości poznawcze i ideowe poematu. Dzieło De agricultura Aulusa Korneliusza Celsusa: Życie * Dzieło * Zachowane fragmenty: ager - pole; arbores - drzewa; pecora - bydło; aves - ptaki; apes - pszczoły.Księga De viticultura Juliusza Attyka: Zachowane fragmenty. Traktat De vineis Juliusza Grecyna: Zachowane fragmenty. Traktat De re rustica Lucjusza Juniusza Moderatusa Kolumelli: Szkic biograficzny Kolumelli * Działalność pisarska * Traktat De re rustica * Źródła Kolumelli * Czas powstania traktatu * Styl i język Kolumelli * Problematyka traktatu * Księga De arboribus. Rolnictwo w encyklopedii Naturalis historia Gajusza Pliniusza Starszego: Szkic biograficzny i przegląd twórczości * Encyklopedia Naturalis historia * Rolnictwo w Naturalis historia. Dzieła De hortis, De arboribus pomiferis, De pomis seu medicina ex pomis, Curae boum Kwintusa Gargiliusza Marcjalisa: Zachowane fragmenty: De hortis - O ogrodach; De arboribus pomiferis - O drzewach owocowych; De pomis seu medicina ex pomis - O owocach, czyli leki z owoców; Curae boum - Troska o woły. Traktat Opus agriculturae Rutyliusza Taurusa Emilianusa Palladiusza: Szkic biograficzny Palladiusza * Traktat Opus agriculturae * Księga De veterinaria medicina * Księga De insitione * Źródła Palladiusza * Wartości poznawcze traktatu * Styl i język Palladiusza. Zakończenie; Bibliografia

Ze wstępu
Badając rzymską literaturą agronomiczną znajdujemy się w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ posiadamy bogatą bazę źródłową. Stanowią ją zachowane traktaty wspomnianych powyżej autorów poświęcone problematyce rolnej oraz liczne fragmenty pochodzące z tych dzieł, które nie ocalały. Jednak literatura ta do tej pory nie doczekała się pełnego i całościowego opracowania polskojęzycznego, chociaż pojawiły się już odrębne prace monograficzne poświęcone twórczości Katona, traktatowi Sasernów, a także poematowi dydaktycznemu Wergiliusza oraz traktatowi Rerum rusticarum libri tres Warrona. Również w najnowszej historii literatury rzymskiej znajdujemy tylko krótkie informacje biograficzne dotyczące poszczególnych autorów. Prezentowana monografia ma ukazać rozwój rzymskiej literatury poświęconej rolnictwu i tym samym wypełnić w polskim piśmiennictwie filologicznym istotną w tym względzie lukę.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum