Bogdan Wróbel, Krzysztof Zienkiewicz, Dariusz Jan Smoliński, Janusz Niedojadło, Michał Świdziński

Podstawy mikroskopii elektronowej

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1886-8
Publication year:
2005
Pages number:
59
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

8,00 zł

Miękka

Bogdan Wróbel, Krzysztof Zienkiewicz, Dariusz Jan Smoliński, Janusz Niedojadło, Michał Świdziński

Podstawy mikroskopii elektronowej

Kategoria produktu:

Od autorów
Mikroskopia elektronowa jest jedną z podstawowych metod badawczych stosowanych w biologii komórki. Celem wyposażenia studentów specjalizujących się w biologii molekularnej w tak ważne narzędzie opracowaliśmy i prowadzimy kurs podstawowych technik mikroskopii elektronowej. Zgodnie z naszą intencją kurs ten ma spełniać dwa główne zadania. Po pierwsze jego uczestnicy powinni zapoznać się z podstawowymi procedurami i oprzyrządowaniem aparaturowym stosowanym w profesjonalnej pracowni mikroskopii elektronowej. Naszym zamierzeniem jest również przygotowanie studentów do samodzielnego i twórczego wykorzystywania nabytych podczas kursu umiejętności oraz interpretacji obrazów ultrastrukturalnej organizacji komórki.

Realizacja tych celów zainspirowała nas do przygotowania niniejszego opracowania, w którym zaprezentowaliśmy standartowy zestaw metod, umożliwiający pokonanie drogi od momentu utrwalenia materiału biologicznego do umieszczenia go w kolumnie mikroskopu elektronowego. Korzystając z dorobku światowych laboratoriów, a także naszego wieloletniego doświadczenia, staraliśmy się przekazać wskazówki uzasadniające wybór procedur do uzyskania obrazu struktur komórkowych o różnym składzie chemicznym, takich jak np. chromatyna, system błon czy rybosomy. Zamieściliśmy także praktyczne uwagi pozwalające podejmować poszukiwania w optymalizacji stosowanych metod i unikania sprawiających kłopot artefaktów.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum