• Home
  • Archeologia
  • Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1)

Wojciech Chudziak (red.)

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1965-1
Publication year:
2006
Pages number:
400
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Twarda
Series:
Mons Sancti Laurentii
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

Twarda

Wojciech Chudziak (red.)

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1)

Kategoria produktu:

Spis treści/Contents
Od redakcji (Wojciech Chudziak)/From the Editor; Zagadnienia wstępne (Wojciech Chudziak)/Introduction; Historia badań i stan opracowania materiałów źródłowych (Alicja Drozd)/The history of research and the status of documenting of source materials; Środowisko przyrodnicze i kulturowe (Wojciech Chudziak)/Natural and cultural environment; Stratygrafia kulturowa (Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak, Marcin Weinkauf)/Cultural stratigraphy; Wielkość i rozplanowanie (Wojciech Chudziak, Marcin Weinkauf)/Size and layout; Ludzkie szczątki kostne (Tomasz Kozłowski, Alicja Drozd)/Human bone remains; Formy jam grobowych i układ pochówków (Violetta Stawska)/The form ofgrave caves and the location of burials; Wyposażenie grobów/Furnishing of the graves (Uwagi wstępne (Wojciech Chudziak)/Introductory remarks * Analiza materiałów źródłowych/Analysis of source materials * Wyroby kamienne/Stone objects * Biżuteria (Wojciech Chudziak, Violetta Stawska)/Jewellery * Narzędzia (Marcin Weinkauf)/Tools * Wyroby drewniane/Wooden objects * Naczynia (Wojciech Chudziak)/Vessels * Wyroby bursztynowe/Amber objects * Biżuteria (Alicja Drozd)/Jewellery * Wyroby metalowe/Metal objects * Biżuteria i części stroju (Alicja Drozd)/Jewellery and parts of clothing * Narzędzia (Marcin Weinkauf)/Tools * Uzbrojenie (Jolanta Weinkauf)/Weapons * Monety (Adam Musiałowski)/Coins * Odważniki (Wojciech Chudziak)/Weights * Wyroby szklane/Glass objects * Biżuteria (Małgorzata Markiewicz)/Jewellery * Wyroby ceramiczne/Ceramic objects * Naczynia (Jolanta Weinkauf)/Pottery vessels * Narzędzia (Marcin Weinkauf)/Tools * Pisanka-grzechotka (Violetta Stawska)/Ornamented rattle * Wyroby tekstylne/Texitle objects * Opaska (Małgorzata Grupa)/Headband * Wyposażenie grobowe i jego społeczne funkcje (Wojciech Chudziak, Violetta Stawska)/Equipment of graves and its social functions); Chronologia cmentarzyska (Wojciech Chudziak)/Chronology of the graveyard; Podsumowanie (Wojciech Chudziak)/Summary; Bibliografia/Bibliography; Aneksy/Annexes; Tablice/Tables; fotografie/Photographs; Katalog źródeł (Violetta Stawska, Jolanta Weinkauf, Tomasz Kozłowski)/Catalogue ofsources; Wstęp do katalogu (Wojciech Chudziak)/Introduction to the catalogue; Katalog/Catalogue (Badania Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi w 1957 roku (Violetta Stawska)/Research carried out by the Museum of Archaeology and Ethnography in Łódź in 1957 * Badania Instytutu Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu w latach 1997-1999 (Wojciech Chudziak, Violetta Stawska, Jolanta Weinkauf, Tomasz Kozłowski)/Research carried out by the Institute of Archaeology and Ethnology of the Nicolas Copernicus University in Toruń in the years 1997-1999)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum