Maciej Wróblewski (red.)

Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2081-0
Publication year:
2007
Pages number:
366
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

Miękka

Maciej Wróblewski (red.)

Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji

Kategoria produktu:

Słowo od redaktorów; W stronę prozy: Magdalena Lachman: Jak (nie) być pisarzem. Proza polska po 1989 roku w konfrontacji z kulturą audiowizualną i medialną; Dariusz Kulesza: Polska proza po Gnoju. Kuczok, Czerwiński, Sieniewicz i inni; Ewa Dunaj-Kozaków: Nowy świat nieprzedstawiony, czyli milczenie (młodych) owiec; Iwona Pięta: Fikcja czy dokument? - problemy genologiczne w polskiej prozie po 1989 roku; Barbara Zwolińska: Proza kobieca po 1989 roku wobec mitu matki-Polki; Adam Mazurkiewicz: Między social fiction a fantastyką polityczną. Uwagi na marginesie lektury rodzimej fantastyki społecznej; Wojciech Browarny: Mieszczańska ikonosfera w powieściach Stefana Chwina, Pawła Huellego i Olgi Tokarczuk; Elżbieta Konończuk: Kronika z Mazur Erwina Kruka jako świadectwo przełomu; Anna Siemiriska: Pamięć uniewinniona. Pochodzenie żydowskie a problem tożsamości i wyboru identyfikacji na przykładzie utworów Romy Ligockiej i Aga
ty Tuszyńskiej; Elżbieta Hanuszewska: Autor poszukujący autora. O autotematyzmie w powieści Artura Kozdrowskiego Tomek w poszukiwaniu Tomka na piętrach Smugi; Marcin Lutomierski: Poszukiwanie prawdy i dobra w opowiadaniach Jana Józefa Szczepańskiego z tomu Rozłogi; Maciej Wróblewski: Współczesna sztuka opowiadania na przykładzie prozy Pawła Huellego. W stronę poezji: Piotr Michałowski: Ponowoczesna sonetomania; Joanna Roszak: Gdzie Rzym, gdzie Krym. Karpowicz i po Karpowiczu; Arkadiusz Morawiec: Lagerland, czyli o rzeczywistości w topos przemienionej; Magdalena Rabizo-Birek: Wyobraźnia religijna w młodej poezji polskiej; Katarzyna Pietrych: Trawestacje "tańca śmierci" i "rymowanek-umieranek" we współczesnej poezji polskiej - Różewicz, Szuber, Miłosz; Elżbieta Sidoruk: Poezja i satyra. (Wokół Szarej strefy i Wyjścia Tadeusza Różewicza); Dorota Kulczycka: W stronę metafizyki. O Dialogu duszy i Ciała i innych wiers
zach z lat 90. Stanisława Barańczaka; Radosław Sioma: Proza, wiersz, proza: Ryszard Krynicki Kamień, szron; Jerzy Wiśniewski: Obraz tradycji muzycznej w wierszach Julii Hartwig z tomu Bez pożegnania; Marcin Jaworski: Poezja Jarosława Marka Rymkiewicza - klasycyzm i nowoczesność; Danuta KĂźnstler-Langner: Bestiariusz znaleziony w Milanówku. O barokowej wyobraźni Jarosława Marka Rymkiewicza; Krzysztof Obremski: Socrealistyczna poezja zaangażowana. Maciej Maleńczuk i Chamstwo w państwie; Małgorzata Lisecka: Jacek Kaczmarski o świadomości Polaków po roku 1989; Tomasz Cieślak: Poeci "bruLionu" i "postbrulionowcy" wobec Nowej Fali; Artur Nowaczewski: Ulica pokolenia "bruLionu"; Indeks nazwisk

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum