• Home
  • Chemia
  • Chemia ogólna i jakościowa analiza chemiczna. Ćwiczenia laboratoryjne - część I: omówienie teoretyczne

Chemia ogólna i jakościowa analiza chemiczna. Ćwiczenia laboratoryjne - część I: omówienie teoretyczne

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1540-0
Publication year:
2003
Pages number:
136
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

15,00 zł

miękka

Chemia ogólna i jakościowa analiza chemiczna. Ćwiczenia laboratoryjne - część I: omówienie teoretyczne

Kategoria produktu:

Niniejszy skrypt powstał z potrzeby jednolitego opisania zagadnień i doświadczeń wykonywanych przez studentów I roku chemii w ramach pracowni z podstaw chemii. Zestaw zagadnień teoretycznych i ćwiczeń opracowany został na podstawie wieloletnich doświadczeń pracowników Zakładu Podstaw Chemii Wydziału Chemii UMK w pracy ze studentami chemii. Zawarty w tej książce materiał można podzielić na dwie zasadnicze części:
- część wstępną, w której student ma możliwość opanowania podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw chemii na przykładzie reakcji przebiegających w roztworach wodnych,
- część analityczną, w której wiedza studenta zostaje rozszerzona o podstawowe właściwości anionów i kationów.
Najważniejszym zadaniem jakie autorzy stawiali sobie pisząc ten podręcznik było przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania prostych doświadczeń chemicznych oraz analizowania zaobserwowanych wyników. Proces ten rozpoczynamy od wybranych zagadnień z analizy jakościowej. Uważamy, że tradycyjna analiza jakościowa anionów i kationów jest wciąż doskonałą szkołą chemicznego myślenia i działania.

Spis treści
Wstęp
1. Organizacja pracy w laboratorium
1.1. Przepisy porządkowe
1.2. Przepisy bezpieczeństwa
2. Podstawowy sprzęt laboratoryjny
3. Podstawy techniki laboratoryjnej
3.1. Wprowadzenie
3.2. Mycie naczyń laboratoryjnych
3.3. Ogrzewanie cieczy
3.4. Rozpuszczanie i roztwarzanie ciał stałych
4. Równowaga chemiczna
4.1. Równowaga w roztworach elektrolitów
5. Odczyn roztworu, pH
6. Roztwory buforowe
7. Związki kompleksowe
8. Wytrącanie i rozpuszczanie osadów
9. Procesy utleniania-redukcji (redoksowe). Elementy elektrochemii
10. Jakościowa analiza chemiczna
10.1. Wstęp
10.2. Sprzęt laboratoryjny
10.3. Podstawowe czynności analityczne wykonywane techniką półmikro
10.3.1. Wytrącanie osadu
10.3.2. Oddzielanie osadu od roztworu
10.3.3. Przemywanie osadu
10.3.4. Rozpuszczanie osadu
10.3.5. Przeprowadzenie reakcji charakterystycznych
11. Analiza kationów
11.1. I grupa analityczna kationów
11.1.1. Próby wstępne
11.1.2. Reakcje charakterystyczne kationów I grupy analitycznej
11.1.2.1. Jon Ag+
11.1.2.2. Jon Rg
11.1.2.3. Jon Pb
11.1.3. Przegląd reakcji chemicznych kationów l grupy
11.1.4. Systematyczny rozdział kationów I grupy
11.1.4.1. Warunki strącania
11.2.4.2. Wykonanie analizy
11.2. II grupa analityczna kationów
11.2.1. Próby wstępne
11.2.2. Reakcje charakterystyczne
11.2.2.1. Jon Pb
11.2.2.2. Jon Hg
11.2.2.3. Jon Cu2
11.2.2.4. Jon Bi
11.2.2.5. Jon Cd2
11.2.2.6. Jon Sb3
11.2.2.7. Jon As3
11.2.2.8. Jon Sn2
11.2.3. Przegląd reakcji chemicznych kationów podgrupy II A
11.2.4. Systematyczny rozdział kationów II grupy
11.2.4.1. Warunki strącania
11.2.4.2. Wykonanie analizy
11.3. III grupa analityczna kationów
11.3.1. Próby wstępne
11.3.2. Reakcje charakterystyczne
11.3.2.1. Jon Al
11.3.2.2. Jon Cr34
11.3.2.3. Jon Fe3
11.3.2.4. Jon Fe
11.3.2.5. Jon Mn2
11.3.2.6. Jon Zn
11.3.2.7. Jon Co
11.3.2.8. Jon Ni
11.3.3. Przegląd reakcji chemicznych kationów III grupy
11.3.4. Systematyczny rozdział kationów III grupy
11.3.4.1. Warunki strącania
11.3.4.2. Wykonanie analizy
11.4. IV grupa analityczna kationów
11.4.1. Próby wstępne
11.4.2. Reakcje charakterystyczne
11.4.2.1. Barwienie płomienia
11.4.2.2. Jon Ca
11.4.2.3. Jon
11.4.2.4. Jon Ba
11.4.3. Przegląd reakcji chemicznych kationów IV grupy analitycznej
11.4.4. Systematyczny rozdział kationów IV grupy analitycznej
11.4.4.1. Warunki strącania
11.4.4.2. Wykonanie analizy
11.5. V grupa analityczna kationów
11.5.1. Próby wstępne
11.5.2. Reakcje charakterystyczne
11.5.2.1. Jon Mg2
11.5.2.2. Jon NH
11.5.2.3. Jon Na
11.5.2.4. Jon K4
11.6. Ogólne omówienie analizy kationów
12. Analiza anionów
12.1. Próby wstępne i reakcje charakterystyczne amonów
12.1.1. Odczyn wodnych roztworów anionów
12.1.2. Jon węglanowy
12.1.3. Jon szczawianowy
12.1.4. Jon octanowy
12.1.5. Jon azotanowy
12.1.6. Jon azotynowy
12.1.7. Jon siarczanowy
12.1.8. Jon siarczynowy
12.1.9. Jon tiosiarczynowy
12.1.10. Jon siarczkowy
12.1.11. Jon rodankowy
12.1.12. Jon chlorkowy
12.1.13. Jon bromkowy
12.1.14. Jon jodkowy
12.1.15. Jony chromianowe i dwuchromianowe
12.1.16. Jon ortofosforanowy
12.1.17. Jon nadmanganianowy
12.2. Ogólne omówienie analizy anionów
12.3. Przykłady analiz pojedynczych amonów
12.4. Przykłady analizy mieszaniny anionów prostych
Literatura

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum