• Home
  • Filologia polska
  • Psałterz warszawskiego sbornika Boz. 86 wobec cerkiewnosłowiańskiej tradycji rękopiśmiennej. Leksyka i morfologia

Arleta Szulc

Psałterz warszawskiego sbornika Boz. 86 wobec cerkiewnosłowiańskiej tradycji rękopiśmiennej. Leksyka i morfologia

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-2039-0
Publication year:
2006
Pages number:
250
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Arleta Szulc

Psałterz warszawskiego sbornika Boz. 86 wobec cerkiewnosłowiańskiej tradycji rękopiśmiennej. Leksyka i morfologia

Kategoria produktu:

Spis treści
Wstęp; Uwagi o strukturze i liturgicznym użyciu Księgi Psalmów (Elementy struktury * Wersety * Sławy * Katyzmy * Alleluje, Chwały * Nagłówki * Użycie w liturgii); Tendencje translatorskie w zakresie leksyki ("Piętno" greckiego wzorca * Ograniczanie swobody translatorskiej * Przekład syntetyczny a przekład analityczny * Nowe kalkowanie * Pozorne odstępstwa od źródła * Unikanie błędów tłumaczenia * Grecyzmy dopuszczalne w przekładzie * Preferowane ekwiwalenty słowiańskie * Tradycyjne słownictwo cs.; leksykalne neologizmy * Redukowanie leksykalnej wariantywności * Modyfikowanie tradycji tłumaczenia greckich synonimów * Leksykalny wybór a semantyczne różnicowanie się pierwotnych wyrazów bliskoznacznych * Nowa synonimia * Eliminowanie słownictwa potocznego * Wschodniosłowianizmy przyjęte w przekładzie * Dobór słownictwa uwarunkowany czynnikami semantyczno-stylistycznymi i formalnymi * Wpływ kontekstu; wersety paralelne); Tendencje translatorskie w zakresie słowotwórstwa (Prefiksy * Formacje prefigowane i nieprefigowane * Oboczne formacje prefigowane * Inne tendencje w zakresie prefiksacji * Sufiksy * Formacje rzeczownikowe * Formacje przymiotnikowe * Formacje zaimkowe * Formacje czasownikowe * Wyrazy złożone * Wariantywne formy proste i złożone * Warianty członów złożenia * Inne tendencje w zakresie złożeń); Tendencje translatorskie w zakresie fleksji (Modyfikacja fonetyczna * Uzależnienie od greckiego wzorca * Wybór przypadka * Wybór liczby * Wybór osoby * Wybór czasu * Wybór trybu * Wybór czasownikowych form bezosobowych lub osobowych * Wybór konstrukcji z imiesłowem/przymiotnikiem lub konstrukcji z zaimkiem względnym * Inne różnice fleksyjno-składniowe uwarunkowane greckim źródłem * Uwarunkowanie kontekstualne * Inne zmiany w zakresie fleksji imiennej i werbalnej); Podsumowanie; Bibliografia; Wykaz rozmieszczenia psalmów na stronach psałterza warszawskiego sbornika Boz. 86; Wykaz skrótów; Indeks wyrazów (staro-)cerkiewno-słowiańskich; The Psalter from the sbornik Boz. 86 of Warsaw in relation to the Church Slavonic manuscript tradition. Vocabulary and morphology (Summary); Psaltir' varsavskogo sbornika Boz. 86 po otnoseniju k cerkovno-slavjanskoj rukopisnoj tradicii. Leksika i morfologija (rezjume)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum