Joanna Kemper-Warejko (red.)

Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2079-7
Publication year:
2007
Pages number:
308
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

Miękka

Joanna Kemper-Warejko (red.)

Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich

Kategoria produktu:

Spis treści

Wstęp; Studia diachroniczne: Anetta Luto-Kamińska: Osobliwości leksykalne Ex P. Terentii comediis latinissimae colloquiorum formulae... Mateusza z Kęt; Danuta Kowalska: Obraz leksyki związanej z wyrażaniem uczucia gniewu w I cz. Psałterza floriańskiego; Joanna Kamper-Warejko: Leksykalne wykładniki perswazji w XVI-wiecznym kazaniu Piotra Artomiusza; Patrycja Potoniec: Obelga w języku polskiego szlachcica (na przykładzie Liber chamorum) Waleriana Nekandy Trepki; Anna Czelakowska: O wywoływaniu przyjemnego wrażenia, czyli zmiany semantyczne leksemu lubieżny; Marek Kaszewski: Pojęcie narzędzia a problem wyodrębnienia renesansowej kategorii nomen instrumenti w polszczyźnie; Bogusław Nowowiejski: Obraz dawnej Polski w zapomnianym słownictwie; Joanna Mielczarek: Obraz świata w późnośredniowiecznym dziele moralistycznym Reci a nauceni z hlubokych mudrcu; Hana Sobalikova: Prispevek k lexiku nejstarsiho staroceskeho biblickeho prekladu; Boris Lehecka, Marketa Pytlikova: Elektronicke zpracovani ceske diachronni slovni zasoby; Boris Lehecka, Frantisek Martinek, Miloslava Vajdlova: Prispevek k poznani ceske slovni zasoby doby stredni; Joanna Kulwicka-Kamińska: Bałwany i bogowie w Koranie i w Biblii - polski przekład i analiza leksykalno-semantyczna; Rafał Zarębski: Tłumaczenie obcych nazw geograficznych w dawnych i współczesnych polskich przekładach Nowego Testamentu; Arleta Szulc: O doborze słownictwa w psałterzu cerkiewnoruskiego Sbornika Boz. 86 z BN w Warszawie; Katarzyna Nowakowska: Czasownik w XVI-wiecznym ewangeliarzu z Vosislivik wobec staro-cerkiewno-słowiańskiego kanonu - zmiany leksykalne; Alicja Żaguń: Wady etyczne w homiliach warszawskich Pandektów Antiocha. Studia synchroniczne: Maciej Grochowski: Oto - wyrażenie deiktyczne i metatekstowe. Wprowadzenie do analizy; Magdalena Żabowska: O znaczeniu wybranych partykuł potwierdzających (tak naprawdę - w gruncie rzeczy); Dagmara Maryń: Jednostki leksykalne z ciągiem jak, wyrażające tempo; Andrzej Sitarski: Miejsce i ranga przysłówków we współczesnym języku rosyjskim; Andrzej Moroz: Uwagi o ciągach parentetycznych z segmentem mówiąc; Aleksandra Ćwiklińska: Spójnik żeby jako wyróżnik typu pracy zdaniowej i jego ekwiwalenty; Magdalena Krzyżanowska: Szyk przysłówka lokatywnego tutaj zależnego od przymiotnika i rzeczownika; Iwona Łuczków: O rosyjskich konstrukcjach temporalnych ze spójnikiem poka i ich ekwiwalentach w języku polskim; Małgorzata Urban: Wahania budowy słowotwórczej neologizmów przymiotnikowych; Iwona Kaproń-Charzyńska: Kilka uwag o derywatach tautologicznych.; Charles Zaremba: Polskie i francuskie słownictwo tzw. nowych technologii; Anna Jakubowska: Temat picia alkoholu we współczesnej polskiej i górnołużyckiej frazeologii młodzieżowej; Joanna Mietła: Leksyka jako źródło interferencji w językach blisko spokrewnionych (na przykładzie czeskiego i polskiego); Małgorzata Iżykowska: Dystynkcje w synonimach gwarowych na podstawie kartoteki do Słownika gwar śląskich; Lidia Przymuszała: Synonimia związków frazeologicznych (na przykładzie materiału gwarowego); Beata Kuryłowicz:O XIX-wiecznych określeniach człowieka z tykocińskiego słowniczkaZygmunta Glogera występujących we współczesnej polszczyźnie; Jerzy Sierociuk: O możliwościach badania zmian zachodzących w systemie leksykalnym języka wsi uwag kilka; Marlena Graf: Procesy modernizacyjne w słowotwórstwie gwarowym (na przykładzie nazw działacza); Justyna Perkowska: Rozwarstwienie chronologiczne słownictwa z pola tematycznego praca w gwarze Baranówka pod Poznaniem

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum