• Home
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Polska dwa lata w Unii Europejskiej. Podstawy funkcjonowania i współpracy z państwami aspirującymi do członkostwa

Jerzy Białocerkiewicz, Oksana Jacyszyna

Polska dwa lata w Unii Europejskiej. Podstawy funkcjonowania i współpracy z państwami aspirującymi do członkostwa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2152-7
Publication year:
2007
Pages number:
170
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,00 zł

miękka

Jerzy Białocerkiewicz, Oksana Jacyszyna

Polska dwa lata w Unii Europejskiej. Podstawy funkcjonowania i współpracy z państwami aspirującymi do członkostwa

Kategoria produktu:

Polska: dwa lata w Unii Europejskiej. Podstawy funkcjonowania i współpracy z państwami
aspirującymi do członkostwa jest efektem pracy studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz naszych przyjaciół i partnerów i Kijowa - studentów i pracowników Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie. Jest to pierwsza publikacja Studenckiego Koła Naukowego Międzynarodowego Prawa Publicznego.
Koło powstało w 2005 r. Zrzesza ono studentów prawa i europeistyki oraz współpracuje z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Niniejsza publikacja jest pokłosiem polsko-ukraińskiej konferencji okrągłego stołu.

Spis Treści


J. BIAŁOCERKIEWICZ Słowo wstępne
O. JACYSZYNA Słowo wstępne
Wykaz skrótów

Część I
ZASADY FUNKCJONOWANIA I PRZESTRZEGANIA PRAW CZŁOWIEKA W UNII EUROPEJSKIEJ

B. PISZCZEK Problematyka suwerenności państwa będącego członkiem Unii Europejskiej
N. GABIEŃSKA Obywatelstwo europejskie
M. KOSIEDOWSKA Prawa człowieka w systemie normatywnym Wspólnot Europejskich
A. KRAJECKA Prawa człowieka jako prawa podstawowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

CZĘŚĆ II
WPŁYW CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ NA PRAWO POLSKIE

M. KOLASIŃSKI Globalizacja, Microsoft i ochrona konkurencji w Polsce
K. TYMIŃSKA Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej
M.KIEDA Nowe perspektywy przed młodymi Polakami w UE
A. KUSTRA Supremacja prawa wspólnotowego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
M.KRYWKO Ochrona konsumenta w świetle ustawy z dnia 2 marca 2000 r. oochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produktniebezpieczny
M. SZREFFEL Ewolucja polskiego rolnictwa po wejściu do Unii Europejskiej
K. ELISZYJEWA ABUHUSAJNIVNA Podsumowanie dwuletniego uczestnictwa Polski w UE: ukraiński punkt widzenia

CZĘŚĆ III
PERSPEKTYWA CZŁONKOSTWA UKRAINY W UNII EUROPEJSKIEJ. WSPÓŁPRACA POLSKO-UKRAIŃSKA

K.WITKOWSKA-CHRZCZONOWICZ Europejskie opcje integracyjne wybranych państwczłonkowskich Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Włoch,Francji i Polski oraz perspektywy dla Ukrainy
J. JAKOVENKO Rozwój stosunków Ukrainy z Unią Europejską w kontekście jej rozszerzenia
S. SACHNO Doświadczenia państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej w procesach międzynarodowych: znaczenie dla Ukrainy
I. CZERIŃKO Specyfika dialogu polsko-ukraińskiego w aspekcie europejskiej i euroatlantyckiej integracji Ukrainy
K. POLIWODA Euroregiony w polsko-ukraińskich obszarach przygranicznych: doświadczenie współpracy i porozumienia
J. SZELKOWNIKOWA Kwestia ludności narodowości polskiej na Ukrainie w kontekście polsko-ukraińskich stosunków międzynarodowych
J. MROWINSKI Współpraca polsko-ukraińska na tle członkostwa w Unii Europejskiej

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum