• Home
  • Pedagogika
  • Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej poprzez edukację. Antropologia pedagogiczna Theodore'a Bramelda

Hanna Zielińska-Kostyło

Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej poprzez edukację. Antropologia pedagogiczna Theodore'a Bramelda

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
832-31-183-7-
Publication year:
2005
Pages number:
377
Nr wydania:
1
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,30 zł

miękka ze skrzydełkami

Hanna Zielińska-Kostyło

Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej poprzez edukację. Antropologia pedagogiczna Theodore'a Bramelda

Kategoria produktu:

Spis treści
Kryzys kultury amerykańskiej w połowie XX wieku i odpowiedzi ze strony filozofii edukacji (Intelektualna droga Bramelda * Społeczno-polityczny kontekst kultury amerykańskiej w połowie XX wieku * Sytuacja wewnętrzna * Sytuacja międzynarodowa * Kryzys kultury i jego konsekwencje dla edukacji * Brameldowska diagnoza kryzysu * Cztery filozofie edukacji wobec kryzysu kultury * Perenializm * Esencjalizm * Progresywizm * Rekonstrukcjonizm); Teoria i praktyka rekonstrukcjonizmu społecznego (Filozofia, edukacja i kultura * Wyzwania dla edukacji * Próba interpretacji * Demokracja a edukacja * Demokracja jako środek edukacji * Demokracja jako cel edukacji * Brameldowskie pytania * Edukacja a władza federalna * Edukacja a wolność akademicka * Edukacja a społeczność lokalna * Edukacja a programy nauczania * Nowe obszary praktyki edukacyjnej * Pierwsze projekty i eksperymenty * Edukacja robotników * "Projekt Floodwood" * "Projekt dla Ameryki" * Interkulturowe programy nauczania * Program kształcenia nauczycieli); Kultura jako podstawa edukacyjnej rekonstrukcji (Porządek kultury * Definicja kultury według Taylora * Kultura ponadorganiczna * Przestrzenność kulturowego porządku * Temporalność kulturowego porządku * Proces kultury * Główne kategorie procesu kulturowego * Kryzys * Rewolucja kultury * Cele kultury * Cele kultury a porządek i proces * Cele kultury a wartości i normy * Względność czy powszechność celów * Względność i powszechność celów * Ludzka wolność jako cel kulturowy); Edukacja jako funkcja rekonstrukcji kultury (Edukacja i kultura: w stronę antropologii edukacji * Komplementarne funkcje edukacji * Kryzys edukacji jako kryzys kultury * Edukacja i kultura: współzależności w wymiarze makro * Edukacja a modele kulturowe * Edukacja a zmiana kulturowa * Edukacja a wartości kulturowe * Edukacja a wolność w ramach kultury * Edukacja a religia w ramach kultury * Edukacja a kulturowe rozumienie osobowości * Edukacja a stosunki klasowe w ramach kultury * Edukacja i kultura: współzależności w wymiarze mikro * Edukacja w praktyce * Słabości praktyki edukacyjnej * Program nauczania); Krytyki i dylematy rekonstrukcjonizmu (Główne kierunki krytyki rekonstrukcjonizmu * Krytyka ideologiczna * Krytyka filozoficzna * Społeczne dylematy rekonstrukcjonizmu * Dalekosiężne cele społeczne * Świadomość potencjału demokracji * Blokady polityczne praktyki edukacyjnej * Kulturowe dylematy rekonstrukcjonizmu * Rekonstrukcjonizm a społeczno-regulacyjna koncepcja kultury * Ograniczenia inżynierii kulturowej * Rozumienie zjawiska kryzysu * Zakończenie - wyzwania rekonstrukcjonizmu w Polsce * Kryzys w Polsce * Możliwe wymiary rekonstrukcji); Podsumowanie; Zestawienie chronologiczne najważniejszych prac T. Bramelda; Bibliografia; Reconstructionist Conceptions of Social Change Through Education. Theodore Brameld's Educational Anthropology (Summary)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum