Andrzej Stoff, Dariusz Brzostek

Polska literatura fantastyczna. Interpretacje

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1907-4
Publication year:
2005
Pages number:
415
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

Andrzej Stoff, Dariusz Brzostek

Polska literatura fantastyczna. Interpretacje

Kategoria produktu:

Spis treści

Andrzej Stoff: Czy i jak interpretować utwory fantastyczne?; Dariusz Brzostek: Problemy motywacji fantastycznej i fantastycznonaukowej; Andrzej Stoff: O interpretowaniu utworów fantastycznonaukowych; Violetta Wróblewska: "Strzyga" Romana Zmorskiego, czyli religijny wymiar baśni; Dariusz Brzostek: "Misteria o kawalerze Toledo" Jana Potockiego, czyli pokusa racjonalności; Ewa Owczarz: "Kataleptyk" Ludwika Sztyrmera, czyli między "cudownością polską" a "fantastycznoscią niemiecką"; Andrzej Stoff: Wątek Geista w "Lalce" Bolesława Prusa, czyli między przeczuciem możliwości a poczuciem rzeczywistości; Bogdan Burdziej: "Widziadła" (1911) Bolesława Prusa, czyli gawędowa fantazja o duchu Polski (z kinematografem w tle); Hanna Ratuszna: "Babunia" Antoniego Langego, czyli tajemnica starości w fantastyce młodopolskiej; Maciej Wróblewski: "Na drugą planetę" Władysława Umińskiego, czyli o radości uprawiania nauki; Aleksander Madyda: "Czad" Stefana Grabińskiego, czyli kłopoty z płcią kulturową; Elżbieta Hanuszewska: "Miasto światłości" Mieczysława Smolarskiego, czyli katastrofa nieunikniona; Marzenna Cyzman: Hanny Malewskiej "LLW, czyli co się może wydarzyć jutro"; Andrzej Stoff: "Eden" Stanisława Lema, czyli semantyka powieści jako przedmiot aluzji i sugestii; Dariusz Brzostek: "Kongres futurologiczny" Stanisława Lema, czyli złudna utopia farmakokracji; Andrzej Stoff: "Altruizyna" Stanisława Lema, czyli o potrzebie miłości bliźniego; Dariusz Brzostek: "Maska" Stanisława Lema, czyli narodziny umysłu z ciała maszyny; Aleksander Główczewski: "Tragedia pralnicza" Stanisława Lema, czyli ekonomia i prawo jako ciemne zwierciadła duszy; Piotr Bójko: "Ananke" Stanisława Lema, czyli kosmos utraconych złudzeń; Joanna Kamińska: "Limes inferior" Janusza A. Zajdla, czyli w trybach machiny społecznej; Marcin Wołk: "Hieny cmentarne" Marka Oramusa, czyli niepewność konwencji; Violetta Wróblewska: "Wiedźmin" Andrzeja Sapkowskiego, czyli fantastyka w stylu collage; Indeks osób

* * *

Zgodniez tradycją, jaka ukształtowała się w Zakładzie Teorii Literatury jużpodczas przygotowywania wcześniej wydanych tomów, poświęconychkarnawalizacji, teorii dzieła literackiego i kompozycji literackiej,publikację poprzedziło, dwuczęściowe tym razem, sympozjum w InstytucieLiteratury Polskiej pt. "Polska literatura fantastyczna.Interpretacje": część I "Fantastyka dawna" (26-27 października 2004, 7referatów), część II "Lem i inni" (17-18 listopada, 7 referatów),a teksty teoretyczne referowane były dużo wcześniej przez autorów naotwartych zebraniach naukowych. Poziom zaprezentowanej tam dyskusji,a także na gorąco sformułowana propozycja kolejnego przedsięwzięciainterpretacyjnego są dowodem na to, że i o literaturze fantastycznejmożna mówić w sposób merytorycznie istotny i ciekawy - tak, by z tegowynikało coś dla rozeznania w literaturze w ogóle i w jej kulturowymkontekście.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum