Jan Wroniszewski (red.)

Genealogia. Stan i perspektywy badań nad społeczeństwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym /UMK/

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1634-2
Publication year:
2003
Pages number:
372
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

45,00 zł

Miękka

Jan Wroniszewski (red.)

Genealogia. Stan i perspektywy badań nad społeczeństwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym /UMK/

Kategoria produktu:

Ze wstępu

Niniejszy tom zawiera materiały z siódmej konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu pod wspólnym hasłem: ,,Genealogia". Opublikowane w nim opracowania można równocześnie traktować jako podsumowanie ćwierćwiecza skoordynowanych badań nad społeczeństwem polskiego średniowiecza zainspirowanych przez prof. Janusza Bieniaka i kontynuowanych potem pod jego kierunkiem w ramach kilku kolejnych problemów badawczych. Ich celem było rozpoznanie składu osobowego, mechanizmów powstawania i funkcjonowania różnych środowisk: krewniaczych i terytorialnych, elit politycznych, intelektualnych, różnorodnych środowisk świeckich i kościelnych. Na pierwszym planie badań od początku programowo znalazła się genealogia jako metoda wyjaśniania zjawisk społecznych.

Spis treści
Wstęp;
Jan Tęgowski: Polskie badania nad genealogiądynastyczną w ostatnim półwieczu;
Jan Pakulski: Desygnaty władzyksiążęco-królewskiej w średniowiecznej Polsce. Dokonania i potrzebybadawcze;
Janusz Bieniak: Średniowieczne polskie rody rycerskie. Stanbadań, problemy sporne, możliwości i trudności badawcze;
AlicjaSzymczakowa: Stan badań nad rodziną szlachecką późnego średniowiecza;
Błażej Śliwiński: Stan najnowszych badań nad rycerstwemwschodniopomorskim w średniowieczu; Jan Wroniszewski: Związkikrewniacze a terytorialne w Polsce średniowiecznej;
Joachim Zdrenka:Polskie i niemieckie badania nad rycerstwem średniowiecznym. Zarysproblematyki;
Krzysztof Mikulski: Polskie badania nad genealogią ielitami miejskimi w średniowieczu;
Andrzej Radzimiński: Wyższeduchowieństwo w Polsce średniowiecznej. Stan i perspektywy badań nadepiskopatem i środowiskami kapitulnymi;
Krzysztof Ożóg: Elityintelektualne w Polsce średniowiecznej. Stan i perspektywy badań;
Janusz Grabowski: Intelektualiści w kancelarii książęcej na Mazowszu wXIV i pierwszej połowie XV wieku. Ze studiów nad średniowieczną elitąumysłową na ziemiach polskich;
Vratislav Vanicek: Strukturalni vyvojsodalnich elit v ceskych zemich do roku 1310 (Zakladni vyvojovetendence, metodologicke souvislosti);
Ivan Hlavacek: Dvorske a zemskeelity v Cechach v dobe Vaclava IV;
Rimvydas Petrauskas: Możnowładztwolitewskie XIV-XV wieku: główne linie rozwoju;
Jurij Zazuljak: Stan taperspektivi doslidżen' nad szljachtoju v ukrains'kij istoriografii;Marek Cetwiński: Metodologii genealogii zarys krytyczny; MarcinHlebionek: Omówienie obrad i dyskusji; Wykaz skrótów

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum