• Home
  • 60-lecie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Witold Wróblewski, Czesław Łapicz (red.)

60-lecie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1929-5
Publication year:
2006
Pages number:
280
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

54,00 zł

miękka

Witold Wróblewski, Czesław Łapicz (red.)

60-lecie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Spis treści
Słowo Rektora; Wprowadzenie; Wystąpienie prezesa Klubu; Źródła i korzenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Marian Michniewicz: Państwowe Liceum im. J. i J. Śniadeckich w Wilnie we wspomnieniach ucznia; Andrzej Tomczak: Nauka i sztuka we Lwowie przed 1939 r.; Piotr Hübner: Nauka i szkoły wyższe II Rzeczypospolitej - system wartości; Mirosław A. Supruniuk: Losy profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego po 1945 r. Społeczność akademicka USB na obczyźnie (1947-1987). Trudne początki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Marian Biskup: Wspomnienie o początkach studiów historycznych | na UMK; Andrzej Tomczak: Trudne początki UMK w Toruniu 1954-1956; Marian Michniewicz: Wypowiedź na spotkaniu panelowym zorganizowanym przez Klub Profesorów UMK w dniu 10 listopada 2004 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika na wirażach polskiej historii: Wojciech Polak: Wydarzenia marca 1968 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wojciech Polak: Wydarzenia polityczne na UMK w latach 1980-1989. Naukowo-dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne sukcesy oraz porażki Uniwersytetu (próba syntezy): Józef Flik: Sukcesy i porażki Wydziału Sztuk Pięknych (próba syntezy); Krystyna Kamińska: Dzieje Wydziału Prawa i Administracji w latach 1945-2005 oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w latach 1968-2005; Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska: Początki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Marian Michniewicz: Wydział Biologii i Nauki o Ziemi w sześćdziesiątą rocznicę powstania Uczelni; Jacek Staszewski: Wydział Humanistyczny; Henryka Duczkowska-Moraczewska: Archiwum - pamięć Uczelni. Duch ochoczy..., czyli o roli Duszpasterstwa Akademickiego i Klubu Inteligencji Katolickiej w dziejach Uniwersytetu: Witold Wróblewski: Powitanie; Wystąpienie JM Rektora, z okazji wręczenia Medalu za Zasługi dla UMK; Podziękowanie O. W. Kulisza; Przemówienie Nuncjusza Apostolskiego podczas sesji z okazji 60-lecia Duszpasterstwa Akademickiego przy UMK; Homilia Nuncjusza Apostolskiego; Jarosław Kuffel: Dopóki ziarno nie obumrze; Kazimierz Maliszewski: Działalność Duszpasterstwa Akademickiego O. O. Jezuitów w Toruniu w latach 1963-1988; Andrzej Tyc: Historia i rola Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu w dziejach UMK; Wojciech Polak: Działalność Służby Bezpieczeństwa wobec toruńskich Duszpasterstw Akademickich. Kopa lat... albo Szarganie świętości. Pracownicy Uniwersytetu we wspomnieniach i anegdocie: Stanisław Salmonowicz: Wspomnienia o profesorach i o "salonach" toruńskich lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych; Sławomir Kalembka: Garść anegdot oraz wspomnień pośrednich i bezpośrednich o pierwszych rektorach Almae Matris Torunensis; Zofia Michno-Zatorska: My o anegdocie - anegdota o nas. 60 lat i co dalej? czyli: Quo vadis, Universitas Copernicana Thoruniensis: Stanisław Dembiński: Wystąpienie; Jan Kopcewicz: 60 lat i co dalej?; Andrzej Jamiołkowski: Wystąpienie; Stanisław Łęgowski: Wystąpienie; Materiały do bibliografii; Noty o autorach

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum