• Home
  • Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych

Daniela Szymańska

Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-0955-9
Publication year:
1998
Pages number:
324
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

15,00 zł

Daniela Szymańska

Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych

Większość prac zawartych w tej publikacji zaprezentowano na międzynarodowej konferencji pt. ,,Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych", która odbyła się w Toruniu w dniach 8-9 września 1997 r.
Prezentowany zbiór prac stanowić może podstawę oceny stanu i kierunków rozwoju studiów geograficznych i demograficznych dotyczących ruchliwości przestrzennej ludności w Polsce i za granicą. Daje przede wszystkim przegląd stanowisk teoretyczno-metodologicznych oraz metod i ujęć badawczych stosowanych w poszczególnych ośrodkach i krajach.Spis treści
Przemiany demograficzne w okresie transformacji politycznej i społeczno-gospodarczej

Jazeps Jankevics, Depopulation in Latvia
Jaroslav Vencalek, Vliv prostorove dynamiky obyvatel na populacni vyvoj Ceske Republiky

Nowe zjawiska i procesy ruchliwości przestrzennej - aspekt metodyczno-metodologiczny

Marek Jerczyński, Ruchliwość przestrzenna ludności - formy i procesy
Lucyna Nowak, Aspekty metodologiczne badania migracji zagranicznych a problemy dotyczące pomiaru nowych zjawisk związanych z przemieszczaniem się ludności
Ewa Frątczak, Metody badania powiązań zdarzeń z karier rodzinnych i migracyjnych na podstawie wyników polskiego badania retrospektywnego 1988 "Droga życiowa - biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna"

Formy i kierunki ruchliwości przestrzennej - wymiar krajowy i międzynarodowy

Mikołaj Latuch, Repatriacja ludności polskiej ze Wschodu jako szczególny rodzaj ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian politycznych i transformacji ustrojowej
Krystian Heffner, Górny Śląsk. Imigracja jako następstwo procesów emigracji
Daniel Kollar, Development of the slovak labour market and migration to Austria
Pavel Polian, Jevriejskaja emigracija iz byvszego SSSR w Germaniju [Jewish Emigration from the USSR and Russia]
Andris Bauls, Changes in the migration of the population in Latvia over 1991-1996
Oleh Shabliy, Izmienienija migracjonnyh processov Ukrainy v pieriod obszcziestviennoj transformacji
Elżbieta Grzelak-Kostulska, Marcin Hołowiecki, Daniela Szymańska, Migracje stałe do Polski w okresie transformacji ustrojowej
Joanna Stańczak, Ocena natężenia i kierunków przemieszczeń terytorialnych ludności na obszarze Polski

Regionalne zróżnicowanie zjawisk ruchliwości przestrzennej

Eugeniusz Zdrojewski, Zróżnicowanie mobilności przestrzennej ludności w województwach nadmorskich Polski
Alicja Szajnowska-Wysocka, Przemieszczenia ludności konurbacji górnośląskiej w okresie transformacji ustrojowej
Jerzy Runge, Ruchliwość przestrzenna ludności województwa katowickiego na tle przemian społeczno-ekonomicznych regionu
Zbigniew Długosz, Sławomir Kurek, Migration of the population of the Carpathian provinces in 1986-1995 in light of selected migration parameters
Wojciech Michalski, Przemiany ruchliwości ludności w Makroregionie Środkowym w okresie transformacji społeczno-gospodarczej
Anna Warych, Przemiany migracyjne w okresie transformacji na przykładzie miasta Krakowa i jego strefy podmiejskiej
Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka, Daniela Szymańska, Migracje wewnętrzne w Polsce w okresie transformacji ustrojowej

Zmiany postaw i zachowań indywidualnych jednostek i ich wpływ na mobilność ludności

Aleksander Katrowskij, Migracija mołodierzi na uczieby: novyje czierty postsovietskoj Rossji
Andrzej Matczak, Delimitacja granic regionu miejskiego Zduńskiej Woli na podstawie danych o migracjach stałych
Mirosława Pesta, Zbigniew Podgórski, Daniela Szymańska, The extent, intensity and directions of spatial effect of secondary level education system in Toruń

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum