• Home
  • Socjologia
  • Rolnictwo i wieś europejska. Od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI wieku

Zbigniew T. Wierzbicki, Andrzej Kaleta

Rolnictwo i wieś europejska. Od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI wieku

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1005-0
Publication year:
1998
Pages number:
346
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

15,00 zł

Zbigniew T. Wierzbicki, Andrzej Kaleta

Rolnictwo i wieś europejska. Od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI wieku

Kategoria produktu:

Książka zawiera referaty wygłoszone i wybrane wypowiedzi z dyskusji na toruńskiej konferencji socjologów z 12 krajów Europy pod hasłem ,,Rolnictwo i wieś europejska. Od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI wieku" (17-20 września 1996 r.). Na konferencji dyskutowano nad przyczynami zróżnicowania wiejskiej Europy, jej różnymi drogami rozwoju oraz perspektywami wspólnej przyszłości w XXI wieku.


Prezydium Konferencji. Od lewej: ambasador Unii Europejskiej w Warszawie Rolf Timans,
prof. Claude Servolin, wojewoda toruński Bernard Kwiatkowski, prof. Maria Wieruszewska, prof. Andrzej Kaleta, prof. Andreas Bodenstedt

* Andrzej Kaleta - Wprowadzenie
* Rolf Timans - Adres Ambasadora Unii Europejskiej w Warszawie
* Zbigniew T. Wierzbicki - Syntetyczny przegląd całości
Część I. Korzenie rolnictwa europejskiego
* Jacek Kochanowicz - Wieś europejska w perspektywie długiego trwania
* Maria Wieruszewska - Wieś i rolnictwo w procesie transformacji Europy Centralnej
* Ana Barbic - Tożsamość kulturowa wsi słoweńskiej. Integralność terytorialna i różnorodność kulturowa z perspektywy społeczności wiejskich
* Nicole Mathieu - Europa i jej wieś: kilka hipotez i refleksji na marginesie pewnej książki
Część II. Kierunki rozwoju oraz problemy integracji wsi i rolnictwa w Europie
* Franciszek Tomczak - Kierunki rozwoju wsi i rolnictwa w Europie 2000 w kontekście doświadczeń światowych
* Augustyn Woś - Strategiczne problemy rozwoju rolnictwa
* Andreas Bodenstedt - Rolnictwo europejskie - wspólne dziedzictwo czy kość niezgody?
* Marian Brzóska - O Unii Europejskiej i procesach akcesji
* Władysław Piskorz - Scenariusze integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską. Szanse i zagrożenia
* Tadeusz Hunek - Opcje Polski w kontekście rozwoju nowoczesnego rolnictwa w Europie
* Paweł Starosta - Rolnictwo i leśnictwo w strategii Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast (ECOVAST)
Część III. Doświadczenia międzynarodowej integracji wsi i rolnictwa w wybranych krajach Europy
* Jean-Marc Broussard, Helene Delorme, Claude Servolin - Rolnictwo nowoczesne - doświadczenia francuskie
* Hugues Lamarche - Francuski model rolnictwa czyli paradoksy udanego rozwoju
* Friedhelm Streiffeler - Rozwój wsi w regionach Europy z dominacją drobnego chłopstwa: rozwój modernizacyjny czy endogenny?
* Seamus O'Reilly - Rozwój obszarów wiejskich w Irlandii w okresie członkostwa w Unii Europejskiej
* Matthias Schneider - Polityka rolna Unii Europejskiej i wspólny rynek a rolnictwo austriackie
* Ulf Brangenfeldt - Rozwój obszarów wiejskich w Szwecji po przystąpieniu do Unii Europejskiej
* Michael Franklin - Doświadczenia Wielkiej Brytanii
* Wim Cremers, Zofia Nakielska-Cremers - Blaski i cienie polityki rolnej w Królestwie Niderlandów - ojczyźnie Unii Europejskiej
Część IV. Po kolektywizmie a przed integracją europejską: procesy transformacji
* Nigel Swan - Strategie rozwoju rolnictwa w krajach Europy Środkowej
* Maria Halamska, Marie-Claude Maurel - Rolnicy Europy: zróżnicowanie poglądów, postaw i tożsamości
* Floarea Bordanc - Przestrzenne zróżnicowanie reformy rolnej w Rumunii
* Krystyna Leśniak-Moczuk - Rolnictwo w południowej Polsce w perspektywie Unii Europejskiej (przypadek krańcowy)
* Antoni Jarosz - Turystyka w wielofunkcyjnym rozwoju wsi i rolnictwa
* Barbara Tryfan - Kobiety wiejskie na drodze ku wspólnej Europie

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum