• Home
  • Historia nowożytna
  • Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608) - Wojewoda Kijowski i Marszałek Ziemi Wołyńskiej

Tomasz Kempa

Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608) - Wojewoda Kijowski i Marszałek Ziemi Wołyńskiej

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-0796-3
Publication year:
1997
Pages number:
288
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

15,00 zł

miękka

Tomasz Kempa

Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608) - Wojewoda Kijowski i Marszałek Ziemi Wołyńskiej

Kategoria produktu:

Książka ta stanowi próbę kompleksowej biografii Konstantego Wasyla Ostrogskiego. Autor ukazuje przede wszystkim proces błyskawicznego wzrostu majątku Ostrogskich w XVI wieku, co było faktem bez precedensu w tym czasie w Rzeczypospolitej. Szeroko zostało przedstawione tło kontaktów Ostrogskiego z Rzymem oraz współpraca magnata z ewangelikami.

Wstęp (fragment)

Wiek XVI stanowił pod każdym względem przełomowy okres w dziejach Polski i Litwy, szczególnie zaś we wzajemnych stosunkach obu państw. Ogromne znaczenie miał on także dla ruskich ziem Rzeczypospolitej. W co­raz większym stopniu wchodziły one w orbitę oddziaływania kultury pol­skiej. Ważną datą okazał się tu rok 1569, kiedy to w związku z urealnieniem unii polsko-litewskiej w Lublinie ziemie ruskie dotąd należące do Litwy zostały przyłączone do Korony. Zdecydowało to o przyspieszeniu na Rusi wzajemnej kulturowej wymiany między Wschodem a Zachodem.
Ogromnie ciekawą i oczywiście z racji wpływów poważną rolę w tej wymianie, przybierającej często formy rywalizacji, odgrywali ruscy moż­ni. Od nich w dużym stopniu zależało przyszłe oblicze ruskich ziem Rze­czypospolitej. Jeszcze w pierwszej połowie XVI wieku przywiązanie ma­gnatów z Wołynia czy Kijowszczyzny do prawosławia, które stanowiło rdzeń ruskiej kultury, wydawało się niepodważalne. Wszak większość magnackich rodów ruskich szczyciła się (słusznie lub nie) swoim Rury-kowiczowskim pochodzeniem, nawiązując w ten sposób do czasów świet­ności dawnej Rusi Kijowskiej. Cóż więc się stało, że w początkach XVII wieku już tak niewiele rodów, czy choćby tylko ich przedstawicieli, uzna­wało się za dziedziców ruskiej kultury? Część powodów tego stanu rzeczy wydaje się oczywista. Wśród nich wymienić należy wewnętrzny kryzys, jaki przechodziło prawosławie na ziemiach polskich i litewskich w XVI wieku, szczególnie widoczny wobec sukcesów reformacji, a potem potry-denckiego katolicyzmu. Wpływ na to miała także polityka władz Rzeczy­pospolitej: do 1563 roku prawne upośledzenie ortodoksów w Wielkim Księstwie Litewskim (w stosunku do katolików), polityka Zygmunta III preferująca awanse katolików na krzesła senatorskie czy wreszcie popar­cie udzielone przez tego władcę unii brzeskiej (1595/1596).

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum