• Home
  • Filozofia
  • Tadeusz Czeżowski (1889-1981) dziedzictwo idei: logika, filozofia, etyka

Ryszard Wiśniewski, Włodzimierz Tyburski (red.)

Tadeusz Czeżowski (1889-1981) dziedzictwo idei: logika, filozofia, etyka

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1408-0
Publication year:
2002
Pages number:
317
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

19,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski, Włodzimierz Tyburski (red.)

Tadeusz Czeżowski (1889-1981) dziedzictwo idei: logika, filozofia, etyka

Kategoria produktu:

Z wprowadzenia

Tadeusz Czeżowski był jednym z najbliższych uczniów Kazimierza Twardowskiego i czołową, a jak sądzą niektórzy, niedocenioną postacią szkoły lwowsko-warszawskiej. Nauka stanowiła dla niego metodologiczny zwornik szeroko pojmowanej filozofii. Wyróżnikiem naukowego badania jest koniunkcja logiki i empirii. Filozofia skierowana jest ku najbardziej podstawowym, najbardziej całościowym obszarom doświadczenia i może być uprawiana sensownie jedynie wtedy, jeśli jest uprawiana naukowo.
Filozofia stanowi, zdaniem Czeżowskiego, zespół nauk teoretycznych i praktycznych, zawsze jednak ogólnych i abstrakcyjnych. Do nauk filozoficznych zaliczał metafizykę, epistemologię, psychologię, etykę, estetykę, logikę i historię filozofii. Filozofia może być więc tylko naukowa, a twierdzenia swoje musi bowiem formułować jasno i ściśle, a wreszcie - musi je uzasadniać. Filozof powinien mieć głębokie poczucie słuszności głoszonych prawd, wypowiadać poglądy naukowo uzasadnione i brać za nie pełną odpowiedzialność. Czeżowski łączył antydogmatyzm z neutralnością światopoglądową, był przeciwnikiem mieszania nauk filozoficznych i światopoglądu, jakikolwiek by to nie był światopogląd. Problem ten ujawnia się z jednej strony w jego rozważaniach na temat metafizyki, z drugiej - w deontologii nauki(...)

Wprowadzenie (Włodzimierz Tyburski, Ryszard Wiśniewski)
Bibliografia prac Tadeusza Czeżowskiego (oprac. Wacław Janikowski)
Bibliografia opracowań dotyczących Tadeusza Czeżowskiego i jego filozofii (oprac. Wacław Janikowski)
Eugeniusz Wasilewski, Działalność Tadeusza Czeżowskiego w Wilnie
Grzegorz Trela, Logika jako metafilozofia. Program filozoficzny T. Czeżowskiego
Janusz Goćkowski, Tadeusza Czeżowskiego formuła obiektywizmu a pluralizm w grze o prawdę naukową
Ryszard Kleszcz, Tadeusz Czeżowski o przekonaniach, wiedzy i wierze
Andrzej Pietruszczak, Tadeusza Czeżowskiego teoria zdań jednostkowych
Czesław Głombik, Fenomenologiczny kontekst dyskusji wokół ,,Logiki" Tadeusza Czeżowskiego
Adam Olech, Stanowisko Tadeusza Czeżowskiego wobec sporu o istnienie świata
Włodzimierz Wasiukow, Reinterpretacja formalnej teorii wartości Tadeusza Czeżowskiego
Adam Jonkisz, Aksjomatyczna teoria użyteczności O. Morgensterna i J. von Neumanna a T. Czeżowskiego formalna teoria wartości
Ryszard Wiśniewski, Problem z kryteriami wartości. W nawiązaniu do aksjologii Tadeusza Czeżowskiego
Wacław Janikowski, Transcendentalia w teorii wartości Tadeusza Czeżowskiego
Krzysztof Stachewicz, Czeżowski i Ingarden: dwie teorie poznawania wartości moralnych
Marcin Mostowski, Małgorzata Olech, Falsyfikacjonistyczny model systemu moralnego
Magdalena Kidawa, O metaetyce Tadeusza Czeżowskiego
Tadeusz Czarnik, Zagadnienie norm moralnych w filozofii T. Czeżowskiego
Halina Promieńska, Próba współczesnego odczytania niektórych wątków filozofii moralnej Tadeusza Czeżowskiego
Tadeusz Olewicz, Tadeusza Czeżowskiego koncepcja etyki wspólnoty komunikacyjnej
Włodzimierz Tyburski, Tadeusz Czeżowski o roli szkoły wyższej i kształceniu uniwersyteckim
Zenona Maria Nowak, Zasada wolności w nauce - refleksje wokół ,,paradoksu wolności"
Stefan Konstańczak, Tadeusz Czeżowski o sensie pracy naukowej
Paweł Bortkiewicz TChr, Sens i wartość życia wedle Tadeusza Czeżowskiego
Renata Karpiesiuk, Tadeusz Czeżowski w świetle toruńskich archiwaliów

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum