Jarosław Tomasz Michalski

Edukacja i religia jako źródło rozwoju egzystencjalno-kognitywnego

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-171-1-
Publication year:
2004
Pages number:
270
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Jarosław Tomasz Michalski

Edukacja i religia jako źródło rozwoju egzystencjalno-kognitywnego

Kategoria produktu:

Książka jest naukowym dyskursem o charakterze pedagogiczno-filozoficznym, ukazującym poszukiwanie sensu przez interpretację złożonych kontekstów między edukacją, religią i wiarą. Motywy podjęcia tematu tkwią głęboko w historycznych i kulturowych uwarunkowaniach funkcjonowania społeczeństw, od czasów starożytnych poczynając, a na współczesnych kończąc. Za punkt kulminacyjny, w perspektywie czasowej, przyjęto epokę Oświecenia, gdyż miała ona nie tylko ogromny wpływ na główny problem omawiany w książce, ale przede wszystkim dlatego, że w sposób zasadniczy przeorientowała dotychczasowy tok myślenia o człowieku i jego egzystencji, zwłaszcza w aspekcie jego wolności. W tym czasie załamał się bowiem ustalony na bazie teleologicznej porządek rzeczy i wszelkiego poznania, zmieniła się struktura społeczeństwa, a Kościół w sensie instytucjonalnym stracił siłę swego oddziaływania. Prymat nauki i empirii upoważniał jednostkę do osiągania wszystkiego na drodze racjonalności i naukowego poznania. Doprowadziło to do przyjęcia założenia, że człowiekowi dozwolone jest wszystko, do czego uzdalniają go wyniki osiągnięte przez naukę.

Z Wprowadzenia

Wprowadzenie; O KONIECZNOŚCI KRYTYCZNEJ REFLEKSJI NAD RELACJĄ MIĘDZY EDUKACJĄ I RELIGIĄ. POLE PROBLEMOWE: Przyczyny * Cele * Metoda * Kategorie * Struktura. EDUKACJA: Konstytutywne elementy procesu edukacji * Podatność edukacyjna osoby * Podejmowanie zadań * Samodzielność * Regulacyjne zasady procesu edukacji * Wiedza i umiejętności * Wychowanie i nauczanie * Orientacja naukowa * Otwarcie na wartości i obiektywną rzeczywistość * Wartościowanie - zdolność wydawania sądu wartościującego * Tożsamość - zdolność budowania jedności * Dialog w procesie edukacji * Dialog międzyosobowy * Dialog wewnątrz osobowy * Społeczny kontekst edukacji * Samookreślenie i zobowiązanie społeczne. RELIGIA: Rozumienie religii * Struktura i dynamika religijności osobowej * Niektóre źródła religijności * Elementy strukturalne - wielowymiarowość religijności * Typologia religijności * Kryzysy religijne i ich specyfika * Dojrzałość religijna * Warunki realizacji religijności jako procesu * Transcendencja * Wolność * Samookreślenie * Doświadczenie sensu * Umiejętność tworzenia więzi * Sumienie * Regulacyjne zasady procesu religijności * Kształcenie sumienia * Budowanie więzi w wolności * Przeżywanie i rozpoznanie sensu * Confessio - wyznanie wiary. WZAJEMNE ZWIĄZKI MIĘDZY EDUKACJĄ, RELIGIĄ I WIARĄ: Edukacja i religia * Religijny aspekt edukacji oraz edukacyjny aspekt religii* Ważność związku między edukacją i religią * Edukacja i wiara * Warunki istnienia wiary * Wiara jako proces * Wiara i relacje międzyosobowe (uczeń-nauczyciel) * Wiara i tożsamość * Wiara i objawienie. RELIGIA I WIARA W KONTEKŚCIE ZADAŃ EDUKACYJNYCH SZKOŁY: Pytanie o sens jako pytanie zasadnicze i wykraczające poza zakres przedmiotu nauczania * Pytanie o sens jako pytanie rzeczowe w nauczaniu religii * Kompetencje realizujące się w działaniu; Zakończenie; Bibliografia; Bildung und religion als Quellen der existential-kognitiven Entwicklung. Hermeneutisch-kritisches Studium (Zusammenfassung)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum