Piotr Grochmalski

Kazachstan. Studium politologiczne

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1969-4
Publication year:
2006
Pages number:
765
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

105,00 zł

miękka

Piotr Grochmalski

Kazachstan. Studium politologiczne

Kategoria produktu:

Monografia dr. Piotra Grochmalskiego traktuje o genezie ewolucji systemu politycznego Kazachstanu. Stanowi znaczący wkład w badania nad modelem transformacji ustrojowej, mechanizmami demokratyzacji życia społecznego i reformami rynkowymi w tym kraju. Prezentowana książka wpisuje się także w szerszy kontekst badawczy - związany z poszukiwaniem nowych paradygmatów transformacji posttotalitarnej oraz metodologii wyzwolonej od ograniczeń europocentryzmu i azjacentryzmu, uwzględniającej wyzwania globalizacji, jak i osobliwości historyczno-kulturowe, polityczno-gospodarcze i psychologiczne transformacji krajów Azji Centralnej. Praca jest efektem wieloletnich studiów autora, które wymagały ogromnego wysiłku intelektualnego i konieczności rozwiązania wielu problemów badawczych. W rezultacie powstało dzieło niezwykle obszerne i wartościowe. Łączy ono w sobie profesjonalizm z pasją badawczą autora. Wiele wywodów pracy jest nowatorskich, opisujących i wyjaśniających mało znane i nieznane aspekty transformacji kazachstańskiej. Walory recenzowanego dzieła dowodzą, że dr Piotr Grochmalski należy do bardzo wąskiego grona znawców tematu.

(z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Bodio, kierownika Zakładu Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych UW)

Praca jest zupełnie nowym słowem na gruncie piśmiennictwa polskiego. Jest wartościowa merytorycznie, interesująca, zawiera informacje ważne nie tylko dla specjalistów z zakresu nauk społecznych, głównie teoretyków i analityków transformacji ustrojowej, ale też dla praktyków (np. dziennikarzy, pracowników MSZ RP i handlu zagranicznego). Systematyzuje i objaśnia praktycznie całą tematykę kazachską - od czasów zamierzchłych po prognozę na XXI wiek - choć oczywiście dominuje w niej temat transformacji systemowej i mozolnej budowy niezawisłości państwowości.

(z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Materskiego, dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum