Bogusław Dybaś (red.)

Rocznik Toruński 28

Nakład wyczerpany

ISBN:
055-72-177--
Publication year:
2001
Pages number:
303
Series:
Rocznik Toruński
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,00 zł

Bogusław Dybaś (red.)

Rocznik Toruński 28

Kategoria produktu:

Artykuły

Marian Biskup, Król Jan Olbracht i jego związki z Prusami Królewskimi i Toruniem
Jacek Staszewski, 55 lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Robert Ruciński, Konrad Gesselen, Przykład kariery uczonego w średniowiecznym Toruniu

Martina Thomsen, Kary na honorze w nowożytnym Toruniu. Przyczynek
Ewa Rzepka, Trudne sąsiedztwo. Konflikty szlachty kujawskiej z Toruniem w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku w świetle akt sejmikowych
Katarzyna Dyl, Socjotopografia Torunia przed I wojną światową na tle rozwoju gospodarczego i ludnościowego miasta w XIX i na początku XX wieku
Tadeusz Zakrzewski, Dzieje chórów kościelnych miasta Podgórza przed jego włączeniem do Torunia (1918 1938)

Miscellanea

Joanna Milewska-Kozłowska, O dwóch sygnetach drukarskich z herbem Torunia z XVI i XVII wieku. Przyczynek do historii drukarstwa toruńskiego

Recenzje, noty

Bolesław Sprengel, Policja Państwowa w Toruniu (1920-1939) (Przemysław Olstowski)
Noty (Anna Ziemlewska)

Kronika

Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 22 maja 1999 r. do 24 maja 2001 r.
Zbigniew Nawrocki, Informacja o niektórych działaniach na rzecz ochrony i konserwacji zabytków w Toruniu w latach 1998-2000
Janina Mazurkiewicz, Jerzy Rafalski, Stanisław Rokita, Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu
Barbara Kukowicz-Wirowska, Pięćsetna rocznica śmierci Jana Olbrachta (17 VI 1501) w Toruniu

Urszula Zaborska, Bibliografia miasta Torunia za rok 2000 wraz z uzupełnieniam

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum