• Home
  • Matematyka
  • Proceedings of the 3rd Polish Symposium on Nonlinear Analysis. Łódź, January 29-31, 2001

Wojciech Kryszewski, Andrzej Nowakowski (red.)

Proceedings of the 3rd Polish Symposium on Nonlinear Analysis. Łódź, January 29-31, 2001

ISBN:
83-231-1422
Publication year:
2002
Pages number:
197
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Lecture Notes in Nonlinear Analysis
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Wojciech Kryszewski, Andrzej Nowakowski (red.)

Proceedings of the 3rd Polish Symposium on Nonlinear Analysis. Łódź, January 29-31, 2001

Kategoria produktu:

Niniejszy tom zawiera wybrane prace przedłożone przez uczestników Trzeciego Polskiego Sympozjum Analizy Nieliniowej, które odbyło się w Łodzi, w dniach 29-31 stycznia 2001 roku i było zorganizowane przez Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza P. Schaudera przy Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Głównym celem tego Sympozjum była integracja dużej grupy polskich badaczy zainteresowanych różnymi aspektami problemów nieliniowych w celu prezentacji ich ostatnich wyników oraz stworzenie wygodnej platformy do wymiany naukowych informacji i doświadczeń. Analiza nieliniowa jest dużą gałęzią matematyki, która obejmuje różne problemy pojawiające się w analizie matematycznej, analizie funkcjonalnej, analizie wypukłej, topologii, teorii punktu stałego oraz ich zastosowania w teorii równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, inkluzjach różniczkowych i układach dynamicznych, teorii sterowania i teorii gier. W Polsce jest kilka silnych naukowych ośrodków, w których te tematy są intensywnie badane.

The present volume contains a selection of papers submitted by the participants of the Third Polish Symposium on Nonlinear Analysis held in Łódź, January 29-31, 2001, and organized by the Faculty of Mathematics of the Łódź University and the Juliusz Schauder Center of Nonlinear Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. The main purpose of this Symposium was to integrate the large group of Polish researchers interested in different aspects of nonlinear problems, to present their recent results and to create a convenient platform for the exchange of scientific information and experience. Nonlinear Analysis is a major branch of mathematics encompassing various problems arising in mathematical, functional and convex analysis, topology, fixed point theory and their applications in the theory of ordinary and partial differential equations, inclusions and the dynamical systems, control and game theories. There is a number of strong Polish scientific centers where these topics are extensively studied. During the Symposium a special session celebrating the 60-th anniversary of Professor Lech Górniewicz was organized. Professor Górniewicz, one of the leading specialists in the field of Nonlinear Analysis, is the head and a co-founder (together with Professor Andrzej Granas) of the Schauder Center, the Managing Editor of the journal "Topological Methods in Nonlinear Analysis" published by the Schauder Center and one of the persons promoting the development of nonlinear studies in Poland. The contributing authors and the editors are proud to dedicate this volume to Professor Górniewicz. The papers, received by the editors in Fall 2001, were refereed and appear in alphabetical order. The organizers of the Symposium and the editors express their gratitude to all the participants, the authors and all other persons who contributed to the program and activities of the Symposium, and to the publishers of the Lecture Notes of the Juliusz Schauder Center of Nonlinear Studies, and the Nicolaus Copernicus University for the their help in preparing this volume for publication.

Wojciech Kryszewski, Andrzej Nowakowski

J. Andres, Poincare's translation multioperator revisited
P. Biler, Entropy methods and intermediate asymptotics for nonlinear drift-diffusion systems
K. Bolibok, On a new function of minimal displacement
M. Budzyńska and T. Kuczumow, A new proof ofthe Shafrir lemma
D. Bugajewska, On some applications of Reichert's principle to differential equations in locally convex spaces
K. Ciesielski, On the Poincare-Bendixson theorem
Z. Dzedzej, On multivalued mappings with symmetries
M. Galewski, On invexity and uniqueness in the calculus of variations
G. Graff, Maps with bounded sequence of indices of iterations and finitely many periodic points
B. Kaźmierczak, Existence of heteroclinic orbits for systems satisfying monotinidty conditions
R. Komendarczyk and W. Marzantowicz, Algorithm for deriving homotopy minimal periods of nUman-ifold and dolvmanifold map
J.Matkowski and M. Wróbel, Representation theorem for locally definedoperators in the space of Whitney differentiable functions
M. Michta, Weak solutions to stochastic differential inclusions
T. Nadzieja and E. Sylwestrzak, Picard iterations scheme for nonlocal elliptic problems with decreasing non-linearity
J. Ombach and M. Mazur, Shadowing and likes as C0 generic properties
A. Wiśnicki, On the structure of fixed point sets of non-expansive mappings
K. Wójcik, Complicated dynamics in periodically forced ODE'S
W.M. Zajączkowski, Existence of solutions of initial-boundary valueproblems for the heat-equation in Sobolev spaces with the weight as apower of the distance to some axis

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum