Bogusław Dybaś (red.)

Rocznik Toruński 30

Nakład wyczerpany

ISBN:
055-72-177--
Publication year:
2004
Pages number:
372
Series:
Rocznik Toruński
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,00 zł

Bogusław Dybaś (red.)

Rocznik Toruński 30

Kategoria produktu:

Wstęp; Artykuły: Janina Huppenthal: W rocznicę śmierci Zygfryda Gardzielewskiego; Sławomir Jóźwiak: Zburzenie zamku komturskiego w Nieszawie w latach 1422-1423; Michał Targowski: Herby miast na dawnym Dworze Artusa w Toruniu; Jarosław Poraziński: Oblężenie Torunia w 1703 r. Uwagi i refleksje w związku z 300 rocznicą; Danuta Janicka: Więzienia w Toruniu w XVIII-XX w.; Sylwia Grochowina: Związki wyznaniowe w Toruniu w latach 1939-1945; Ryszard Kozłowski: Poewangelickie obiekty sakralne w Toruniu w latach 1945-1948; Mirosław Golon: Powstanie pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Toruniu w 1946 roku. Miscellanea: Tomasz Dreikopel: List Bartłomieja Keckermanna do Franciszka Tidicaeusa z 1608 roku; Arkadiusz Czwołek Sprawa pożyczki miasta Torunia dla hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła w 1633 roku; Leszek Kotlewski: Relikty studzienki rewizyjnej zdroju przy pomniku Mikołaja Kopernika w Toruniu odkryte podczas badań archeologicznych w 2002 roku; Waldemar Rozynkowski: Wokół początków sióstr serafitek w Toruniu-Podgórzu; Tadeusz Zakrzewski Fotograficzne pamiątki rodzeństwa Moraczewskich z pierwszej połowy XX wieku. Recenzje, noty: Thorner Nachrichten (Aneta Niewęgłowska); Noty (Anna Ziemlewska). Kronika, informacje: Cecylia Iwaniszewska: Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 24 maja 2002 r. do 29 maja 2003 r. Urszula Zaborska: Bibliografia miasta Torunia za rok 2002; Contents; Inhaltsverzeichnis

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum