Bogusław Dybaś (red.)

Rocznik Toruński 30

Nakład wyczerpany

ISBN:
055-72-177--
Publication year:
2004
Pages number:
372
Series:
Rocznik Toruński
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,00 zł

Bogusław Dybaś (red.)

Rocznik Toruński 30

Kategoria produktu:

Wstęp; Artykuły: Janina Huppenthal: W rocznicę śmierci Zygfryda Gardzielewskiego; Sławomir Jóźwiak: Zburzenie zamku komturskiego w Nieszawie w latach 1422-1423; Michał Targowski: Herby miast na dawnym Dworze Artusa w Toruniu; Jarosław Poraziński: Oblężenie Torunia w 1703 r. Uwagi i refleksje w związku z 300 rocznicą; Danuta Janicka: Więzienia w Toruniu w XVIII-XX w.; Sylwia Grochowina: Związki wyznaniowe w Toruniu w latach 1939-1945; Ryszard Kozłowski: Poewangelickie obiekty sakralne w Toruniu w latach 1945-1948; Mirosław Golon: Powstanie pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Toruniu w 1946 roku. Miscellanea: Tomasz Dreikopel: List Bartłomieja Keckermanna do Franciszka Tidicaeusa z 1608 roku; Arkadiusz Czwołek Sprawa pożyczki miasta Torunia dla hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła w 1633 roku; Leszek Kotlewski: Relikty studzienki rewizyjnej zdroju przy pomniku Mikołaja Kopernika w Toruniu odkryte podczas badań archeologicznych w 2002 roku; Waldemar Rozynkowski: Wokół początków sióstr serafitek w Toruniu-Podgórzu; Tadeusz Zakrzewski Fotograficzne pamiątki rodzeństwa Moraczewskich z pierwszej połowy XX wieku. Recenzje, noty: Thorner Nachrichten (Aneta Niewęgłowska); Noty (Anna Ziemlewska). Kronika, informacje: Cecylia Iwaniszewska: Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 24 maja 2002 r. do 29 maja 2003 r. Urszula Zaborska: Bibliografia miasta Torunia za rok 2002; Contents; Inhaltsverzeichnis

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum