• Home
  • Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 2/2006

Lech Zieliński (red.)

Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 2/2006

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
978-83-231-2077-8
Publication year:
2006
Pages number:
250
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Rocznik Przekładoznawczy
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Lech Zieliński (red.)

Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 2/2006

Od redakcji
Artykuły i rozprawy
Teoria i praktykaprzekładu:
Antoni Dębski: Translatologia. Podstawowe problemy, stan i perspektywy badań, zainteresowania badaczy;
Agnieszka Vogelgesang-Doncer: Transformacje w procesie tłumaczenia na przykładzie przydawki rozwiniętej w języku polskim i w języku niemieckim;
Jacek Barański: O znaczeniu dystrybucji aktantów w tłumaczeniu bilingwalnymna przykładzie języków niemieckiego i polskiego;
Barbara Komenda-Earle:Przekład frazeologizmów w leksykografii niemiecko-polskiej;
Anna Dolata-Zaród: Uwarunkowania kulturowe w tłumaczeniu sloganów reklamowych;
Andrzej S. Feret: Wpływ czasowości reprezentowanej przez imiesłowy w języku polskim i niemieckim na tłumaczenie fraz imiesłowowych;
Michał Garcarz, Piotr A. Majewski: Tłumaczenie telewizyjne w Polsce: teoria przekuta w praktykę;
Ewa Gumul:Przesunięcia w obrębie leksykalnego schematu kohezywnego w tłumaczeniu symultanicznym i konsekutywnym;
Rafael Guzman Tirado, Galina Verba:Trudności w tłumaczeniu dokumentów prawno-administracyjnych;
Anna MariaKrakowska: O normie i konwencji artystycznej - wybrane zagadnienia nie przetłumaczalności na przykładzie sztuki;
Marek Laskowski: Faux amisi rzeczowniki złożone jako wyzwanie dydaktyczno-translacyjne;
Łukasz Jasiński: Translatory elektroniczne w procesie translacji. Pomoc czy przeszkoda?;
Anna Małgorzewicz: Przekład jako medium rozumienia kultury i międzykulturowej integracji w kontekście językoznawstwa kognitywnego;
Maciej Pławski: O tłumaczeniu jako czynności uwarunkowanej kulturowo na przykładzie frazeologizmów zawierających etnonimy;
Janusz Pociask:"Trudny orzech do zgryzienia" - kilka uwag o tłumaczeniu stałych związków frazeologicznych;
Dorota Pruss-Pławska: Raz, dwa - czy symbolika cyfr może ułatwiać tłumaczenie?;
Agnieszka Szarkowska: Formy adresatywne w przekładzie z języka angielskiego na polski;
Lech Zieliński: Od wierności do śmieszności. Kilka uwag o tłumaczeniu nazw własnych polskich szkół wyższych na język angielski.
Dydaktykaprzekładu:
Robert Pacholski, Marek Laskowski: Problematyka translacyjno-dydaktyczna w Misyjnym Seminarium Duchownym na przykładziewybranych biblizmów.
Recenzje i sprawozdania:
Jacek Pleciński: Krzysztof Hejwowski - Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004;
Magdalena Kaleta-Kuzińska: XIX Warsztaty przekładu prawniczego i specjalistycznego. Warszawa 1-2październik 2005; Notki biograficzne

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum