• Home
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 1 (2003)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 1 (2003)

ISSN:
1731-5638
Publication year:
2003
Pages number:
260
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Teologia i Człowiek
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 1 (2003)

Ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu Teologia i Człowiek. Tytuł czasopisma, jak to podkreśla Dziekan Wydziału, ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz, przytaczając naukę II Soboru Watykańskiego, odzwierciedla wielorakie powiązanie Ewangelii z kulturą ludzką. "Każda epoka i każde pokolenie na inny sposób przeżywa i wyraża owo powiązanie. Dlatego też teologiczna refleksja Kościoła powinna być bliska człowiekowi, z jego kulturą, uwarunkowaniami życia". Stąd czasopismo naukowe Wydziału Teologicznego, będąc wierne orędziu Chrystusa, ma inspirować jednocześnie do wierności człowiekowi, czyli stanowić "rodzaj diakonii teologii wobec świata i człowieka".

ARTYKUŁY: ks. Jerzy Bagrowicz: Podręcznik do nauki religii; ks. Zdzisław Pawlak: Geneza antropologii filozoficznej Karola Wojtyły; ks. Tadeusz Lewandowski: Kazania maryjne kardynała Joachima Meisnera; ks. Krzysztof Konecki: Celebracja Liturgii godzin anamnezą Misterium Chrystusa; ks. Mirosław Mróz: Naturaliter anima est gratiae capax. Heterodoksalne interpretacje moralności w kontekście nauki św. Tomasza z Akwinu o pierwszeństwie łaski; ks. Czesław Rychlicki: Miejsce i rola teologii w formacji chrześcijańskiej; ks. Jacek Szymański: Wyzwoleńczy charakter ludzkiej wolności według Jana Pawła II; ks. Jerzy Misiurek: Sakramentalny wymiar duchowości w świetle Novo millennia ineunte Jana Pawła II; ks. Stanisław Urbański: Spirytualizm modlitwy; Krystian Wojaczek: Komunia małżeńska u podstaw świętości rodziny w świetle Novo millennia ineunte; ks. Ireneusz Werbiński: Obraz świętości odczytany w Novo millennia ineunte; ks. Janusz Gręźlikowski: Sakramentalność małżeństwa w nauczaniu i ustawodawstwie Kościoła; ks. Jan Perszon: Kaszubska obrzędowość pogrzebowa w świetle Dyrektorium Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. SPRAWOZDANIA: ks. Zbigniew Wanat: "Teologia wobec pluralizmu kultur". Sprawozdanie z konferencji naukowej; ks. Roman Małecki: "Człowiek w zjednoczonej Europie". Sesja naukowa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 5 grudnia 2002 roku. RECENZJE: Ginter Dzierżon, Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2002, ss. 363 - rec. ks. Janusz Gręźlikowski; Ks. Mirosław Miłek, Eucharystia w życiu młodych uczniów Pana, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2003, ss. 600 - rec. ks. Krzysztof Konecki; Ks. Janusz Lemański, Pięcioksiag dzisiaj, Studia Biblica 4, Kielce 2002, ss. 325 - rec. Anna Kielak

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum