• Home
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 3 (2004)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 3 (2004)

ISSN:
1731-5638
Publication year:
2004
Pages number:
240
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Teologia i Człowiek
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 3 (2004)

Od Redakcji; Artykuły: Aniela Dylus: Godność człowieka: fundament wartości europejskich; ks. Tomasz Kaczmarek: Pytania chrześcijan drugiego stulecia o człowieka; ks. Dariusz Kotecki: Bałwochwalstwo duchowe w Ewangelii według św. Marka na przykładzie uczonych w Piśmie w Mk 2, 1-12; bp Andrzej F. Dziuba: Dynamika życia wiarą; ks. Jan Perszon: Zagrożenie katolickiej tożsamości ze strony New Age w świetle rzymskiego dokumentu Jezus Chrystus dawcą wody życia; ks. Zdzisław Pawlak: Recepcja filozofii neoscholastycznej w Polsce; ks. Stefan Ewertowski: Przezwyciężanie mitu w kulturze starożytnej Grecji; ks. Krzysztof Konecki: Struktura i teologia modlitwy konsekracyjnej odnowionych obrzędów konsekracji dziewic; ks. Roman Walczak: Sytuacja prawna Kościoła w okresie sede vacante; ks. Anastazy Nadolny: Papież Polak w życiu Polonii austriackiej; ks. Janusz Gręźlikowski: Włocławska Kapituła Katedralna. Historia i teraźniejszość. Sprawozdania: ks. Tadeusz Lewandowski: XIII Sympozjum dla księży rekolekcjonistów, ojców duchownych i spowiedników kapłańskich nt. Ewangelii nadziei. Recenzje: O. Jan Szczepański CSsR, Pierwsza Komunia dzieci w Kościele rzymskokatolickim w Europie Zachodniej i w Polsce. Studium historyczno-pastoralne, Wydawnictwo "M", Kraków 2003, ss. 255 - rec. ks. Janusz Gręźlikowski; Artur Malina, Gli scribi nel Vangelo di Marco. Studio del loro ruolo nella sua narrazione e teologia, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2100, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, ss. 322 - rec. ks. Dariusz Kotecki; Ks. Józef Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. l. Średniowiecze, cz. l: Do 1302 roku. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2003, ss. 377 - rec. ks. Witold Kujawski; Marek Szulakiewicz, Filozofia jako hermeneutyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, ss. 300 - rec. ks. Mirosław Mróz

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum