• Home
  • Geografia
  • Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 1/2002

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska (red.)

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 1/2002

Nakład wyczerpany

Publication year:
2002
Pages number:
262
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Series:
Bulletin of Geography. Socio-economic Series
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,50 zł

miękka

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska (red.)

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 1/2002

Kategoria produktu:

Jaroslav Vencálek - Problém zvaný ,,Vnimáni demografických procesu";
Marcu Stasac, Tomasz Michalski, Tadeusz Palmowski - Przemiany umieralności w Europie Środkowej;
Zbigniew Długosz - Próba określenia stanu i tendencji procesu starzenia się ludności Europy w świetle wybranych mierników;
Jazeps Jankiewics - Sytuacja demograficzna Łotwy na podstawie Spisu Powszechnego z 2000roku;
Marin Bachvarov - Sytuacja etniczno-demograficzna Bułgarii;
Marek Jerczyński - Funkcje granic w integrującej się Europie;
Krystian Heffner, Brygida Solga - Znaczenie sieci powiązań migracyjnych w kształtowaniu międzynarodowych przepływów ludności;
Franciszek Kłosowski, Jerzy Runge - Migracje ludności w gminach wiejskich województwa śląskiego (lata 1977-1999);
Maria Soja - Nowe tendencje w zaludnieniu terenów wiejskich Karpat w okresie przemian ustrojowych;
Robert Rauziński, Janusz Słodczyk - Obraz demograficzny Śląska Opolskiego w świetle procesów migracyjnych;
Wojciech Michalski - Wielka migracja ze wsi do miast w Polsce - szansę i możliwości;
Anna Warych-Juras - Migracje w średnich i dużych miastach Polski Południowej;
Andrzej Zborowski - Dojazdy do pracy w południowej Polsce w okresie przemian systemowych;
Ewa Soja - Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności województwa małopolskiego;
Elżbieta Zuzańska-Żyśko - Potencjał ludnościowy małych miast województwa śląskiego w ostatniej dekadzie XX wieku;
Sławomir Pytel, Sławomir Sitek - Składowe przyrostu rzeczywistego jako determinanty rozwoju ludności południowej części województwa śląskiego;
Alicja Szajnowska-Wysocka - Struktury i procesy ludnościowe Włocławka;
Andrzej Matczak, Eugeniusz Rydz - Problemy demograficzne Ustki ze szczególnym uwzględnieniem okresu zmian ustrojowych;
Dariusz Unicki - Przemiany w strukturach demograficznych w miejscowościach podmiejskich Wrocławia. Przykład Mirków i Bielany Wrocławskie; Sławomir Kurek - Proces starzenia się ludności w województwie Podkarpackim;
Jacek Petryszyn - Dynamika ludnościowa dużych miast regionu śląskiego;
Roman Rudnicki - Dzierżawcy gruntów skarbowych jako nowa grupa społeczna w rolnictwie Polski Północnej, w okresie transformacji ustrojowej;
Beata Hołowiecka - Strefa wpływu Torunia na podstawie dojazdów do pracy

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum