Piotr Oliński (red.)

Rocznik Toruński 31

Nakład wyczerpany

ISBN:
055-72-177--
Publication year:
2004
Pages number:
402
Typ okładki:
miękka
Series:
Rocznik Toruński
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,00 zł

miękka

Piotr Oliński (red.)

Rocznik Toruński 31

Kategoria produktu:

Artykuły: Janusz Tandecki: Migracje ludności do Torunia w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych; Juliusz Raczkowski: Tak zwany krzyż sądowy z ratusza toruńskiego na tle wyposażenia sal sądowych w średniowieczu; Peter Machala: Kościoły parafialne pod wezwaniem NMP Wniebowziętej i św. Jacka oraz św. Anny, przyczynek do topografii sakralnej Podgórza; Anna Niewęgłowska: Średnie szkolnictwo żeńskie w Toruniu w latach 1820-1920; Agnieszka Wałęga: Środowisko rodzinne Wandy Szuman (1890-1994); Cyprian Zalewski: Stosunek "Thorner Ostdeutsche Zeitung" do Kościoła katolickiego w latach kulturkampfu; Barbara Kłosowiak: Obraz Torunia w ostatnich miesiącach pokoju (na podstawie wydań "Słowa Pomorskiego" od maja do sierpnia 1939 r.); Miscellanea: Andrzej Tomczak: Jeszcze o "zapomnianym widoku Torunia z końca XVI wieku"; Przemysław Olstowski: Przedszkola i ochronki w międzywojennym Toruniu; Mirosław Golon, Waldemar Rozynkowski: Źródło do przebiegu zajść w parafii św. Józefa w Toruniu w dniach 6-7 X 1961 roku; In memoriam: Marian Kaczmarek 1908-2004 (Andrzej Woszczyk); Recenzje, noty: Historia Torunia, pod red. M. Biskupa, t. III, cz. I: W czasach zaboru pruskiego (1793-1920) (Szczepan Wierzchosławski); Bazylika katedralna Świętych Janów w Toruniu, pod red. M. Biskupa (Monika Jakubek-Raczkowska); Joanna Kucharzewska, Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920 (Lucyna Karwowska); Noty (Anna Ziemlewska); Sprawozdania: Cecylia Iwaniszewska: Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 30 maja 2003 r. do 21 maja 2004 r.; * * *: Urszula Zaborska: Bibliografia miasta Torunia za rok 2003; Contents; Inhaltsverzeichnis

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum