• Home
  • Archaeologia Historica Polona, t. 15/1 (2005): Przeszłość z perspektywy źródeł materialnych i pisanych

Jerzy Olczak (red.)

Archaeologia Historica Polona, t. 15/1 (2005): Przeszłość z perspektywy źródeł materialnych i pisanych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publication year:
2005
Pages number:
400
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Archaeologia Historica Polona
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,00 zł

miękka

Jerzy Olczak (red.)

Archaeologia Historica Polona, t. 15/1 (2005): Przeszłość z perspektywy źródeł materialnych i pisanych

Profesor Leszek Kajzer (Stanisław Kołodziejski);
Wykaz publikacjinaukowych prof. dr. hab. Leszka Kajzera (Tadeusz Horbacz, AnnaMarciniak-Kajzer);
Wykaz prac magisterskich i rozpraw doktorskichnapisanych pod kierunkiem prof. dr. hab. Leszka Kajzera(AnnaMarciniak-Kajzer);
Lech Leciejewicz: Czy biskup Reinbern budowałkatedrę w Kołobrzegu?; Andrzej Buko: Monumentalna zabudowa GóryKatedralnej w Chełmie we wczesnym średniowieczu;
Alicja Szymczakowa:Kilka uwag w sprawie fundatorów kościoła w Strońsku koło Sieradza;
Jerzy Augustyniak: Próba rekonstrukcji północno-wschodniego narożnikaobwodu obronnego I fazy opactwa cysterskiego w Sulejowie;
EwaŁużyniecka: Średniowieczna klauzura cystersów w Henrykowie w świetleostatnich badań; Jerzy Piekalski: Problem wież mieszkalnych wśredniowiecznych miastach Europy Centralnej; Janusz Firlet, ZbigniewPianowski: Turris antiqua fracta. Problem tzw. wieży Łokietkowej naWawelu; Irena Kutyłowska: Średniowieczne, wolno stojące murowane wieżena Lubelszczyźnie;
Andrzej Kola: Średniowieczna baszta Koci Ogon wToruniu;
Dariusz Poliński: Gród czy zamek? Z badań nadnajwcześniejszymi krzyżackimi obiektami obronnymi w ziemi chełmińskiej;
Tomas Durdik: Karlik - die kleinste böhmische Burg Karls IV;
JanuszPietrzak: "Dwudomowe", nizinne zamki średniowieczne i ich dziedzińce wProwincji Wielkopolskiej; Janusz Tomala: Późnośredniowieczne inowożytne założenia obronne między Krotoszynem a Żerkowem;
MartynaMilewska, Jerzy Kruppe: Czy we wrześniu 1565 roku w Pucku był zamek?;
Marek Florek: "Zamczysko" w Tursku Wielkim koło Połańca (przyczynek dobadań nad nowożytnymi fortyfikacjami ziemnymi);
Artur Boguszewicz:Architektura siedziby możnowładczo-rycerskiej w Wierzbnej koło Świdnicyw świetle badań archeologicznych;
Zbigniew Bania: Górna salawarszawskiego pałacu kanclerza Jerzego Ossolińskiego;
AndrzejGrzybkowski: Funkcjonalistyczna przebudowa gmachu Towarzystwa Polonia wWarszawie; Marek Pabich: Marzenia i realizacje Le Corbusiera warchitekturze muzealnej;
Olgierd Ławrynowicz: O sposobach noszenia pasamieczowego we wczesnym średniowieczu;
Wojciech Dudak, TomaszKurasiński: Wczesnośredniowieczne tordowane groty strzał znalezione naterenie Polski. Rekonesans badawczy;
Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński:Grób z ostrogami z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska wDziekanowicach;
Jan Szymczak: Nóż i sztylet, czyli misericordia na poluwalki w średniowieczu;
Krzysztof Wachowski: Symbol - inicjał - monogram- emblemat - order - dewiza? Z badań nad obyczajem rycerskim w XIV-XVwieku;
Anna Drążkowska, Andrzej Nowakowski: Nieco o militariachukazanych na kwaterze retabulum toruńskiego;
Krzysztof Gorczyca: Miecześredniowieczne w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum