• Home
  • Chemia
  • Elektrooptyczne własności warstw selenku cynku otrzymanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych

Wacław Bała

Elektrooptyczne własności warstw selenku cynku otrzymanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-0482-4
Publication year:
1994
Pages number:
171
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

1,00 zł

miękka

Wacław Bała

Elektrooptyczne własności warstw selenku cynku otrzymanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych

Kategoria produktu:

Zorientowany krystalograficzuie wzrost warstwy monokrystalicznej, zacho­dzący na powierzchni monokryształu o określonej orientacji przyjęto, zgodnie z pracami Royera [1,2], nazywać epitaksją. Wzrost warstwy jednego związku na rnoiiokrystalicznym podłożu drugiego materiału nazywamy heteroepitaksja, nato­miast wzrost warstwy na podłożu tego samego związku - hornoepitaksją [2,3].
Rozwój w ostatnich latach telekomunikacji optycznej, optoelektroniki oraz zintegrowanej mikroelektroniki postawił przed warstwami epitaksjalnymi szcze­gólne wymagania [2-7]. Nanoszone na podłoża warstwy muszą wykazywać dosko­nała strukturę krystalograficzną z możliwie małą ilością defektów i zanieczyszczeń, gdyż jak wiadomo, niedoskonałości struktury jak i zanieczyszczenia wpływają w znaczący sposób na zwiększenie absorpcji, rozpraszanie światła, zmianę przewod­nictwa, szybkość rekombinacji itp. [8,9]. W przypadku diod elektroluminescen­cyjnych i laserów, zauiczyszczenia jak i defekty struktury maja istotny wpływ na wydajność świecenia i zmniejszanie się emisji promieniowania w czasie (tzw. efekty starzenia).

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum