• Home
  • W kręgu prasy (przeszłość - teraźniejszość - przyszłość), t. 2

Grażyna Gzella

W kręgu prasy (przeszłość - teraźniejszość - przyszłość), t. 2

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1300-9
Publication year:
2001
Pages number:
174
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
W kręgu prasy
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

16,00 zł

miękka

Grażyna Gzella

W kręgu prasy (przeszłość - teraźniejszość - przyszłość), t. 2

Zagadnienia dotyczące historii prasy, sprawy periodyków współczesnych i rodzące się nowe problemy czasopiśmiennictwa internetowego skłoniły nas do przygotowania drugiego tomu wydawnictwa zatytułowanego W kręgu prasy (przeszłość - teraźniejszość -przyszłość). W dziewięciu proponowanych artykułach znalazły się materiały prezentujące w układzie chronologicznym problemy czasopiśmiennictwa od początku XIX wieku do wydawnictw periodycznych na stronach Internetu.
Całość rozpoczyna artykuł Lucyny Cybulskiej pt. Polskie czasopisma literackie w życiu kulturalnym Polaków Wielkiego Księstwa Poznańskiego w XIX wieku, przedstawiający nie tylko dzieje prasy literackiej w Wielkopolsce, ale również prezentujący rolę tych periodyków w życiu społeczeństwa polskiego tej dzielnicy.
Funkcjonowanie czasopiśmiennictwa polskiego w zaborze pruskim opierało się na systemie prawa prasowego, wypracowanego w drugiej połowie XIX wieku. Tym sprawom poświęcony został artykuł Grażyny Gzelli pt. Pruskie prawo prasowe w drugiej połowie XIX wieku, w którym omówiono poszczególne ustawy i rozporządzenia regulujące istnienie periodyków w tym czasie w państwie pruskim, a co za tym idzie na ziemiach, które zajęte zostały przez Prusy w wyniku rozbiorów.
Monografia tygodnika, zatytułowana ,,Naród a Państwo" - pismo germanofilskiego odłamu aktywistów polskich z 1918 r., autorstwa Jacka Gzelli, prezentuje dzieje pisma oraz poglądy osób opowiadających się do końca pierwszej wojny światowej za ścisłym współdziałaniem społeczeństwa polskiego z Rzeszą niemiecką w trakcie dochodzenia do niepodległości.
Do funkcjonowania prasy w okresie II Rzeczypospolitej odnosi się opracowanie Emiliana Wiszki pt. Ukraińska prasa emigracyjna w Polsce w latach 1920-1939 (ogólna charakterystyka). Autor przedstawił w nim warunki rozwoju, zadania oraz ośrodki wydawnicze emigracyjnej prasy ukraińskiej związanej z obozem Symona Petlury.
Pozostające od pewnego czasu w kręgach zainteresowań historyków prasy czasopisma katolickie są przedmiotem publikacji Małgorzaty Strzeleckiej. Artykuł Powstanie ,,Tygodnika Powszechnego" i jego rola w powojennej prasie katolickiej (1945-1953) prezentuje znaczenie tego tytułu dla pozostałych wydawnictw katolickich zabiegających o utrwalenie chrześcijańskich wartości i światopoglądu.
Z kolei Joanna Gomoliszek w artykule zatytułowanym Pierwsze toruńskie czasopisma studenckie (1945-1955) omawia początki czasopiśmiennictwa studenckiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Periodyki, będące odzwierciedleniem ruchu studenckiego, na swych łamach poruszały problemy kulturalne, naukowe, społeczne i polityczne, zawsze takie, które mieściły się w kręgu zainteresowania młodzieży.
,,Minerwa Polska" - próba tworzenia pierwszego informatora nauki polskiej to tytuł artykułu napisanego przez Dorotę Degen. Autorka przedstawiła w nim działania członków Konwersatorium Naukoznawczego oraz komitetu redakcyjnego planowanego pisma, zmierzające do stworzenia rocznika nauki polskiej. W latach 1947-1951 podjęto szereg starań, by urzeczywistnić owe plany, które zakończyły się jednak niepowodzeniem, zaś pozostawione materiały archiwalne są dziś kapitalnym źródłem do dziejów nauki polskiej w okresie powojennym.
Katarzyna Wodniak w artykule ,,Prasa serca" - gatunek ,,z przeszłością" na polskim rynku prasowym zaprezentowała genezę i dzieje wydawnicze mało znanego na polskim gruncie przed 1989 r. gatunku prasowego, nazywanego ,,prasą serca". Periodyki z tej grupy, wraz z pozostałymi czasopismami kobiecymi, współtworzą oblicze rynku prasy dla pań we współczesnej Polsce.
Niniejsze wydawnictwo zamyka publikacja Joanny Kowalskiej i Bronisława Żurawskiego: Czasopisma chemiczne w Internecie. Jest ona swoistego rodzaju ,,inwentaryzacją" elektronicznych czasopism chemicznych dostępnych w sieci Internetu oraz prezentuje problemy związane z dotarciem do informacji w nich zawartych.
Problemy naukowe, jakie pojawiają się wśród badaczy zajmujących się czasopiśmiennictwem, bez względu na czas ukazywania się poszczególnych periodyków, są niezwykle rozległe i wzbudzają szerokie zainteresowanie, to zaś pozwala sądzić, że obecnie wydawany tom W kręgu prasy nie będzie ostatnim.

Grażyna Gzella, Jacek Gzella

Lucyna Cybulska - Polskie czasopisma literackie w życiu kulturalnym Polaków Wielkiego Księstwa Poznańskiego w XIX wieku
Grażyna Gzella - Pruskie prawo prasowe w drugiej połowie XIX wieku
Jacek Gzella - ,,Naród a Państwo" - pismo germanofilskiego odłamu aktywistów polskich z 1918 roku
Emilian Wiszka - Ukraińska prasa emigracyjna w Polsce w latach 1920-1939 (ogólna charakterystyka)
Małgorzata Strzelecka - Powstanie ,,Tygodnika Powszechnego" i jego rola w powojennej prasie katolickiej (1945-1953)
Joanna Gomoliszek - Pierwsze toruńskie czasopisma studenckie (1945-1955)
Dorota Degen - ,,Minerwa Polska" - próba tworzenia pierwszego informatora nauki polskiej
Katarzyna Wodniak - ,,Prasa serca" - gatunek ,,z przeszłością" na polskim rynku prasowym
Joanna Kowalska, Bronisław Żurawski - Czasopisma chemiczne w Internecie

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum