Zbigniew Karpus, Roman Bäcker, Marek Chamot (red.)

Społeczeństwo w dobie modernizacji. Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1251-7
Publication year:
2000
Pages number:
444
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

45,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Zbigniew Karpus, Roman Bäcker, Marek Chamot (red.)

Społeczeństwo w dobie modernizacji. Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku

Wybitni uczeni stanowią o randze środowiska akademickiego, nadają mu ton i zarazem kierunek rozwoju naukowego. Kolejne rocznice ich naukowej pracy i życia stanowią znakomitą okazję do podsumowań i refleksji. Niniejsza księga pamiątkowa dedykowana jest Profesorowi Kazimierzowi Wajdzie jako znakomitemu znawcy dziejów Pomorza i stosunków polsko-niemiec-kich w okresie XIX wieku. Jest wyrazem wielkiego uznania dla Jubilata żywionego przez krąg uczniów Profesora, Jego przyjaciół i współpracowników głównie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ale także z wielu innych ośrodków akademickich, w tym zagranicznych.

(...) Twórczość naukowa Profesora Kazimierza Wajdy obejmuje cztery główne nurty badawcze. Pierwszy z nich dotyczy stosunków narodowościowych i politycznych w Wielkopolsce i na Pomorzu w okresie nasilonej germanizacji w drugiej połowie XIX wieku. Drugi nurt to kwestia rolna na Pomorzu Gdańskim na przełomie XIX i XX stulecia i na szeroką skalę zakrojone analizy ówczesnych procesów migracyjnych ludności wiejskiej Pomorza Wschodniego. Wymienione badania Kazimierza Wajdy wyróżniają się niezwykłą precyzją analiz i rzadko spotykanym wśród historyków użyciem metod statystyczno-socjologicznych. Choćby z tego powodu Jego prace mają często pionierski charakter. Rezultaty pracy naukowej Profesora poparte są zawsze ogromną i pracochłonną kwerendą źródłową w polskich oraz zagranicznych archiwach i bibliotekach. Podobne znamiona wzorcowej wręcz analizy naukowej, ujawniającej znakomity warsztat historyka, noszą prace z trzeciego nurtu zainteresowań Jubilata, skupiającego się na historii społecznej. Efektem tych poszukiwań jest monografia prezentująca robotników Pomorza Wschodniego w drugiej połowie XIX i pierwszych dekadach XX stulecia. Ważną częścią dorobku naukowego Kazimierza Wajdy są opracowania podejmujące zagadnienia gospodarcze Pomorza, m.in. poświęcone przeszłości statystycznej regionu toruńskiego (ludność i gospodarka w ujęciu statystyki pruskiej z lat 1861-1919). Profesor jest też współautorem monografii dziesięciu miast pomorskich i kujawskich w zakresie ich dziejów w XIX i początku XX wieku (m.in. Elbląga, Torunia i Bydgoszczy). Wreszcie czwartym nurtem badań uprawianych przez Jubilata są heterostereotypy etniczne Polaków i Niemców w XIX i XX wieku. Ogrom tej problematyki badawczej, jej interdyscyplinarne możliwości eksploracyjne zapewniają Profesorowi Wajdzie wyjątkowy status w środowisku toruńskich historyków. Wiele też prac Jubilata ukazało się w zagranicznych wydawnictwach (...)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum