• Home
  • Kronika Piotra z Dusburga - Szkic źródłoznawczy

Jarosław Wenta

Kronika Piotra z Dusburga - Szkic źródłoznawczy

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-158-0-
Publication year:
2003
Pages number:
142
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

19,00 zł

miękka

Jarosław Wenta

Kronika Piotra z Dusburga - Szkic źródłoznawczy

Historia w średniowieczu była częścią literatury, która posiadała własną teorię. Historia to rodzaj narratio, jeden z trzech, wyróżniony za pomocą kryterium prawdy. Ze studiów dotychczas prowadzonych jednoznacznie wynika, iż teksty "historiograficzne" miały swoje miejsce w wielu częściach średniowiecznej uczoności i religijności. Historie podporządkowywano retoryce. Historia, będąca jednym z rodzajów literackich, posiadała też swoje wewnętrzne podziały i funkcjonowała w prozie i tekstach rymowanych. Te ostatnie dzieliły się według własnej formy, nie według zawartości. Literatura obserwuje też historię w wykładzie Pisma Świętego. Pasjonujące są uwagi o jej miejscu w liturgii. To ostatnie, chociaż istotne, spotyka się z niewielkim zainteresowaniem badaczy. Z powyższego wynika, iż w ramach rodzaju literackiego historia istniały teksty wypełniające najróżniejsze funkcje. Poprzedzające niniejszą pracę, opublikowane w 2000 roku Studienülber die Ordensgeschichtsschreibung am Beispiel Preußens ukazały zasady kierujące powstawaniem i funkcjonowaniem tekstów dziejopisarskich w trzech różnych środowiskach zakonnych, od cysterskiego, funkcjonującego na bazie benedyktyńskich doświadczeń modelu życia zakonnego, przez franciszkańskie konwenty po laickie w swojej formacji domy zakonu rycerskiego. Nic więc bardziej oczekiwanego niż analityczne, źródłoznawcze studium pokazujące za pomocą klasycznych metod sposób funkcjonowania modelu na przykładzie jednego wybranego tekstu. W naszym przypadku jest to kronika Piotra z Dusburga, a sposobem publikacji źródłoznawczy szkic.

Jest ona niewątpliwie najważniejszym tekstem dziejopisarskim powstałym w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Znaczenie jej wybiega z uwagi na formę i zawartość daleko poza dzieje państwa zakonnego czy lokalne zakonno-prusko-litewskie czy zakonno-polskie stosunki. Szkic źródłoznawczy posłuży także jako uzasadnienie sposobu edycji tekstu. Całość działań uzupełni polskie tłumaczenie.

Ze wstępu

Wstęp

I. Rękopisy i edycje Kroniki Piotra z Dusburga
II. Piotr z Dusburga i jego kronika
III. Fundacja zakonu krzyżackiego
IV. Fundacja zakonu krzyżackiego w Prusach
V. Część trzecia oraz część czwarta - incydencje
VI. Translacja św. Barbary
VII. Problem starego źródła - Relacja Hermana von Salza
VIII. Relacja Hartmana von Heidrungen o połączeniu zakonu kawalerów mieczowych z zakonem krzyżackim
IX. Roczniki pruskie najstarsze jako źródło Kroniki Piotra z Dusburga
X. Listy mistrzów krajowych i wielkich
XI. Problem kontynuacji znanej z rękopisu toruńskiego

Podsumowanie
Wykaz źródeł
Wykaz literatury
Die Chronik des Peter von Dusburg. Quellenkundliche Skizze (Zusammenfassung)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum