Witold Wojdyło, Grzegorz Radomski (red.)

Antologia polskiej myśli politycznej okresu przedrozbiorowego

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-1897-3
Publication year:
2005
Pages number:
238
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Antologia polskiej myśli politycznej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Witold Wojdyło, Grzegorz Radomski (red.)

Antologia polskiej myśli politycznej okresu przedrozbiorowego

Kategoria produktu:

Czytelnikom chcemy dać możliwość bezpośredniego kontaktu z tekstem i jego krytycznego osądu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że każda prezentacja podręcznikowa zawiera pewną, często niezamierzoną, interpretację. Dodatkową motywację stanowił fakt, iż mimo istnienia pokaźnej liczby monografii i artykułów poświęconych poszczególnym autorom i okresom rozwoju polskiej myśli politycznej, to daje się odczuć brak dostatecznej liczby przekazów źródłowych niezbędnych do podejmowania samodzielnych studiów.

Dążąc do czytelnego dla odbiorcy układu, zdecydowaliśmy się na przyjęcie konstrukcji chronologicznej. W wyborze autorów kierowaliśmy się zasadą maksymalnej reprezentatywności, starając się przedstawić jak najszerszą panoramę koncepcji charakterystycznych dla każdej z epok. Różnice w objętości poszczególnych tekstów podyktowane są wyłącznie pragnieniem przedstawienia najbardziej charakterystycznego dla danego autora fragmentu wypowiedzi. Przy czym oprócz twórców, których nazwiska znajdują się we wszystkich podręcznikach, prezentujemy koncepcje osób mniej znanych, ale poruszających ważne kwestie społeczne i polityczne.

Każdy z prezentowanych fragmentów poprzedzony został krótką notą biograficzną oraz wskazówkami bibliograficznymi. Aparat krytyczny ograniczono do niezbędnego minimum. Czytelnicy bardziej zainteresowani kwestiami tekstologicznymi mogą skorzystać z krytycznej edycji źródeł wskazanych we wstępie do każdego cytowanego dokumentu. Natomiast wszelkie opuszczenia zaznaczono zapisem [...].

Ze wstępu

Wstęp; Stanisław ze Skarbimierza: Mowa o powinności poszanowania wspólnego dobra; Paweł Włodkowic: Traktat o władzy papieża i cesarza w stosunku do pogan; Jan Ostroróg: Memoriał w sprawie uporządkowania Rzeczypospolitej; Andrzej Frycz Modrzewski: O poprawie Rzeczypospolitej; Stanisław Orzechowski: Policyja Królestwa Polskiego na kształt Arystotelesowych polityk wypisana i na świat dla dobra pospolitego trzema księgami wydana; Wawrzyniec Goślicki: O senatorze doskonałym; Szymon Budny: O urzędzie miecza używającym; Krzysztof Warszewicki: Paradoksy; Piotr Skarga: Kazania sejmowe; Szymon Starowolski: O wolności bez swawoli; Łukasz Opaliński: O powstawaniu społeczności ludzkich; Andrzej Maksymilian Fredro: W obronie liberum veto; Ernest König: Jakie zewnętrzne przyczyny skłoniły ludzi do założenia państwa; Stanisław Herakliusz Lubomirski: O traktatach abo sposobie traktowania z ludźm; iStanisław Leszczyński: O sprawiedliwości albo o prawach cywilnych i moralnych; O niebezpieczeństwie, na jakie wystawiona jest Polska z powodu kształtu swojego rządu; Głos wolny wolność ubezpieczający; Hugo Kołłątaj: Do Stanisława Małachowskiego Anonima listów kilka; Prawo polityczne narodu polskiego, czyli układ o urządzeniu Rzeczypospolitej; Porządek fizyczno-moralny, czyli nauka o należytościach i powinnościach człowieka; Franciszek Salezy Jezierski: Katechizm o tajemnicach rządu polskiego; Mateusz Butrymowicz: Sposób uformowania Żydów polskich w pożytecznych krajowi obywatelów; Stanisław Staszic: Przestrogi dla Polski; Wojciech Gutkowski: Podróż do Kaliopei

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum