Krystyna Podlaszewska

Gimnazjum Toruńskie w latach 1817-1920

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-876-3996-9
Publication year:
2007
Pages number:
223
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

miękka

Krystyna Podlaszewska

Gimnazjum Toruńskie w latach 1817-1920

W 2008 r. przypada 440 rocznica założenia toruńskiego gimnazjum, którego spadkobiercą jest współczesne I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Przed czterdziestu laty szkoła -jedna z najstarszych polskich szkół - świętowała swoje czterechsetlecie. Później tradycją stało się organizowanie co dziesięć lat przez szkołę i Stowarzyszenie Absolwentów „Nicolaus" zjazdu absolwentów. Poprzedni taki zjazd odbył się w 1998 r. Powołany w 2006 r. Komitet Organizacyjny Obchodów 440-lecia powstania Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego postanowił przygotować na kolejny zjazd edycję książki autorstwa zmarłej w 1996 r. toruńskiej historyczki Krystyny Podlaszewskiej Gimnazjum Toruńskie w latach 1817-1920. Praca Krystyny Podlaszewskiej jest kontynuacją wcześniejszych prac Stanisława Tyńca i Stanisława Salmonowicza, które dzieje toruńskiej szkoły doprowadziły do początków XIX wieku.

Przedmowa /7
Wstęp /9
Rozdział I. Zewnętrzne dzieje gimnazjum i jego organizacja /19
A. Gimnazjum neohumanistyczne (1817-1858) /19
1. Pierwsze lata po przejęciu szkoły przez władze pruskie/ 19
2. Dyrektura Karla Friedricha Augusta Brohma (1817-1837) / 22
3. Za czasów dyrektora Ludwiga Martina Laubera (1838-1858) / 34
B. Gimnazjum wraz z klasami realnymi (1858-1904) /45
1. W czasie dyrektury Wilhelma Arthura Passowa (1858-1864) /45
2. Pod rządami Ludwiga Alberta Lehnerdta (1864-1878) /49
3. Za dyrektury Friedricha Johanna Gustava Strehlke (1878-1884) /58
4. Pod kierownictwem Michaela Hayducka (1884-1902) /62
C. Podwójny zakład: gimnazjum klasyczne i gimnazjum realne (1904-1920) /67
1. Dyrektura Friedricha Wilhelma Hermana Kantera (1902-1917)i Franza Ganske (1917-1920) /67
Rozdział II. Nauczanie j wychowanie /79
A. Program nauczania /79
1. Lata 1817-1855 /83
2. Lata 1855-1903 /93
3. Lata 1904-1920 /101
B. Metody nauczania/ 107
C. Pomoce naukowe/ 109
1. Pomoce do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodni-
czych i technicznych /109
2. Ogród botaniczny /111
3. Biblioteka /113
4. Biblioteka uczniowska /116
D. Założenia wychowawcze /118
SRozdział III. Nauczyciele/ 123
A. Status społeczny nauczycieli gimnazjalnych /123
B. Liczba nauczycieli w gimnazjum toruńskim i ich kwalifikacje /128
C. Sytuacja ekonomiczna/ 133
D. Działalność naukowa/ 136
1. W pierwszej połowie XIX wieku /136
2. Towarzystwo Kopernikańskie (Coppernicus-Yerein)/139
3. Polacy /154
Rozdział IV. Uczniowie /157
A. Dane statystyczne /157
1. Uczniowie/ 157
2. Absolwenci /162
B. Sytuacja materialna uczniów, stypendia /170
C. Sprawy narodowo-religijne i wychowawcze /174
D. Wybitniejsi uczniowie-Niemcy/ 177
E. Polacy /181
1. Dane statystyczne /181
2. Sytuacja młodzieży polskiej /186
3. Wybitniejsi uczniowie-Polacy /190
4. Organizacja filomacka i jej przedstawiciele/ 198
Zakończenie /207
Wykaz podstawowych źródeł i opracowań/ 211
Indeks osobowy /215

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum