Elżbieta Alabrudzińska

Kościoły ewangelickie na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1087-5
Publication year:
1999
Pages number:
290
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Elżbieta Alabrudzińska

Kościoły ewangelickie na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej

Kategoria produktu:

Praca stanowi samodzielne, oparte na niezwykle bogatej bazie dokumentalnej studium o charakterze interdyscyplinarnym, z dominującymi treściami historycznymi. Wzbogaca ona w istotnym stopniu naszą wiedzę o Kościołach chrześcijańskich w Polsce, wypełniając poważną lukę w historiografii. Na jej wartość naukową składa się wiele elementów: jasna i przejrzysta konstrukcja, dobrze przetrawiona baza dokumentacyjna, dobre opanowanie stosowanych w pracy metod badawczych, klarowny i zrozumiały język oraz rozwaga w formułowaniu ocen i wniosków uogólniających. Praca zasługuje również na uwagę z punktu widzenia ekumenicznego. Przyszłym badaczom dziejów protestantyzmu polskiego będzie niezmiernie trudno problematykę zawartą w pracy wzbogacić i pogłębić, gdyż Autorka wykorzystała niemal wszystkie archiwa krajowe i zagraniczne.

Fragment recenzji wydawniczej prof. Wiktora Wysoczańskiego

Protestantyzm w Polsce rozbiorowej (Położeniekościołów protestanckim w zaborze rosyjskim *Położenie kościołówprotestanckim w zaborze austryjackim *Ewangelicy w czasie I wojnyświatowej)
Kościół ewangelicko-augsburski (Organizacja Kościołaewagelicko-augsburskiego w województwach wschodnich II Rzeczypospolitej*Działalność Kościoła *Postawa wobec innych Kościołów i wyznań *Kościółewangelicko-augsburski a państwo)
Kościół ewangelicki augsburskiegoi helweckiego wyznania (Organizacja *Działalność Kościoła *Wkład doruchu ekumenicznego *Kościół ewangelicki augsburskiego i helweckiegowyznania a państwo)
Ewangelickie jednoty reformowane (jednotawileńska i jednota warszawska) (Organizacja wyznania reformowanego wwojewództwach wschodnich *Działalność Kościołówewangelicko-reformowanych *Wkład do ekumenizmu *Kościołyewangelicko-reformowane a państwo)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum