Jerzy Malinowski, Mirosława Wojtczak (red.)

Toruńskie studia o sztuce orientu, t. 3

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2209-8
Publication year:
2008
Pages number:
176
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Toruńskie studia o sztuce orientu
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

miękka

Jerzy Malinowski, Mirosława Wojtczak (red.)

Toruńskie studia o sztuce orientu, t. 3

Kategoria produktu:

UWAGA! DRUK NA ZLECENIE! Realizacja druku wyłącznie po wcześniejszym opłaceniu zamówienia (ok. 14 dni) 

'W tomie opublikowana została część ar­tykułów, przedstawionych na III Spotka­niu Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu w Toruniu w dniach 17-18 czerwca 2004 roku. Zamieszczone w nim studia poświęcone są sztuce Dalekie­go Wschodu - Chin, Korei i Japonii.
Tom otwiera tekst analizujący kolekcjo­nerstwo i chińskie inspiracje - chinoiserie - na dworach polskich magnatów. Kolejne ar­tykuły prezentują zbiory sztuki Dalekiego Wschodu w Muzeum Narodowym w Krako­wie oraz zbiór rękopisów i druków oriental­nych z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, znajdujący się w Bibliotece Jagiel­lońskiej.
W kolejnym zespole artykułów omówio­ne zostały zagadnienia konserwacji dzieł sztuki chińskiej: ceramiki, malarstwa wyko­nanego specyficzną techniką tsu-so, a także różnych typów wachlarzy.
Sztuki koreańskiej dotyczy raport z ba­dań pałacowej architektury drewnianej w Seu-lu wykorzystujący metody dendrochronolo-gii w datowaniu obiektów, prowadzonych przez zespół z Chungbuk National University w Cheongju i Uniwersytetu Mikołaja Koper­nika, a także o posągu Bodhisattwy Maitrei z Museu Nacional de Arte Antiga w Lizbo­nie nawiązującym do słynnych koreańskich rzeźb z VII-VIII wieku.
Obszerny blok tekstów podejmuje za­gadnienia sztuki japońskiej. Obok prezen­tacji tradycyjnych konstrukcji drewnianych na przykładzie rekonstruowanego pawilonu świątyni Yakushi-ji w Narze, autorzy oma­wiają zbiory sztuki tego kraju w polskich muzeach i kolekcjach prywatnych oraz ich konserwacji. Szczególną wartość posiada siedemnasto-wieczna szkatułka na przybo­ry do kaligrafii suzwibako wykonana przez Igarashi Doho I w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Następne artykuły przedsta­wiają problemy konserwacji makat z XVIII i XIX wieku.
Drzeworytom ukiyo-e poświęcono roz­ważania: o stemplach cenzorskich, dzięki którym można datować obiekty, o technice wykonania i metodach konserwacji grafiki, wreszcie o cyklach autorstwa wybitnych gra­fików, w tym Ando Hiroshige, które trafiły do Muzeum Narodowego w Warszawie.

Bogna Łakomska, Chińskie inspiracje z Zachodu w dekoracji wnętrz /11
Małgorzata Martini, Sztuka Dalekiego Wschodu w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie /35
Monika Jaglarz, Zbiór rękopisów i druków orientalnych z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej /49
Maria Rudy, Piotr Niemcewicz, Konserwacja zabytków sztuki Dalekiego Wschodu w Zakładzie Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych /53
Mirosława Wojtczak, Chińskie malarstwo na „papierze ryżowym" Tsu-so. Technika wykonania i konserwacja /61
Joanna Zając, Wachlarz chiński z XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie - Kilka uwag /71
Agnieszka Małowska-Germasińska, Chiński wachlarz płaski - budowa, zniszczenia i konserwacja dwóch wachlarzy z przełomu XIX i XX wieku z Muzeum Narodowego w Krakowie /77
Tomasz Ważny, Won-Kyu Park, Jin-Ho Lee, Yo-Jung Kim,Dendrochronologia w badaniach zabytków architektury drewnianej w Koreina przykładzie Sinmu-Mum - północnej bramy królewskiego pałacuKyongbokw Seulu/ 89
Beata Romanowicz, Bodhisattwa Maitreja z kolekcji Caloustea Gulbenkiana w Museu Nacional dearte Antiga w Lizbonie /97
Piotr Kłoda, Pawilon Obrazu świątyni Sanzo-in w zespole Yakushi-ji w Narze. Tradycyjne konstrukcje drewniane świątyń japońskich /107
Dorota Róż-Mielecka, Szkatułka na przybory do kaligrafii Suzuribako autorstwa Igarashi Doho I - Japoński skarb w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu /117
Lucyna Knapczyk, Raktm ze smokiem - technika wykonania i problemy konserwatorskie japońskiej makaty /127
Katarzyna Zapolska, Żurawie na tle pejzażu - Zagadnienia technologii i techniki wykonania makaty japońskiej z końca XIX wieku /135
Katarzyna Paczuska, Stemple cenzorskie na japońskich drzeworytach ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu /145
Urszula Wiech,Metody konserwacji a technika wykonania drzeworytów ukiyo-e. Okonserwacji grafik Utagawy Kunisady i Utagawy Kuniyoshiego /155
Katarzyna Maleszko, Dwa cykle drzeworytnicze: Ogura... i Tokaido... dar rodziny Dembińskich dla Muzeum Narodowego w Warszawie /165

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum