• Home
  • Pedagogika
  • Andragogika w Niemczech. Warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej

Hanna Solarczyk-Szwec

Andragogika w Niemczech. Warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2240-1
Publication year:
2008
Pages number:
387
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

33,60 zł

miękka

Hanna Solarczyk-Szwec

Andragogika w Niemczech. Warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej

Kategoria produktu:

UWAGA! DRUK NA ZLECENIE! Realizacja druku wyłącznie po wcześniejszym opłaceniu zamówienia (ok. 14 dni) 

„Monografia Hanny Solarczyk jest pierwszym w języku polskim tak kompleksowym i kompletnym opracowaniem prezentującym proces rozwoju i aktualny stan andragogiki niemieckiej. Praca ma nie tylko charakter opisowy. Autorka stawia sobie za cel identyfikację czynników warunkujących rozwój myśli andragogicznej, prześledzenie ich zmieniającej się w czasie roli, wreszcie - co najważniejsze -wyjaśnienie kierunków rozwoju badań i analiz naukowych ujmowanych w szerokim i dynamicznym kontekście społeczno-kulturowym. [...]
Zarysowany obraz niemieckiej andragogiki przedstawiony został kompetentnie i z niekwestiono­wanym znawstwem. Nie tylko wzbogaci polską andragogikę, ale i dostarczy materiału do komparaty­stycznych analiz andragogicznych".

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Mieczysława Malewskiego

 

„Rozprawa Hanny Solarczyk Andragogika w Niemczech. Warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej jest w moim przekonaniu pracą wyróżniającą się na tle literatury z zakresu nauk o wychowaniu. Charakteryzuje ją: struktura bez zarzutu, ogromna wartość informacyjna, logiczna narracja, staranny język, oparcie się na bardzo bogatej niemiecko-języcznej literaturze przedmiotu, trafne tłumaczenia na język polski tytułów najróżniejszych tekstów i organizacji, liczne podsumowania ułatwiające lekturę. [...] Za jej wydaniem przemawiają co najmniej trzy argumenty:
- rozprawa ma duże walory poznawcze,
- rozprawa jest ważnym i poważnym głosem w aktualnej dyskusji nad tożsamością andragogiki,
- rozprawa napisana została z wyraźną troską o czytelnika".

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Mirosława S. Szymańskiego

Wykaz skrótów  /    17
Wprowadzenie   /    19
Część I. ZEWNĘTRZNE WARUNKI ROZWOJU ANDRAGOGIKI    /29
1.    Praktyka edukacji dorosłych w Niemczech    /32
Kształcenie robotników (1830-1870)/    32
Kształcenie ludu (l870-1945)      /36
Okres rządów Bismarcka i epoka Wilhelmińska (1870-1918)      /37
Republika Weimarska (1919-1933)    /39
Rządy narodowych socjalistów (1933-1945)    /44
Kształcenie dorosłych (1945-1969)    /46
Kształcenie dalsze (1970-1995)    /56
Kształcenie dalsze/dorosłych jako element edukacji całożyciowej (współcześnie)    /60
2.    Niemiecka polityka w dziedzinie edukacji dorosłych    /69
Polityczno-oświatowe uwarunkowania rozwoju edukacji dorosłych do 1945 r.    /69
Polityczno-oświatowe uwarunkowania rozwoju edukacji dorosłych po 1945 r.    /71
Polityczno-oświatowe decyzje i zalecenia w dziedzinie profesjonalizacji edukacji dorosłych    /73
Polityczno-oświatowe decyzje i zalecenia w dziedzinie akademizacji edukacji dorosłych      /73
3. Profesjonalizacja edukacji dorosłych w Niemczech / 83
Profesjonalizacja jako koncepcja polityczno-oświatowa / 83
Profesjonalizm jako koncepcja pedagogiczna/ 92
Przeciwko deprofesjonalizacji /105
Cześć II. POŚREDNIE WARUNKI ROZWOJU ANDRAGOGIKI / 115
4. Instytucjonalizacja andragogiki w Niemczech/ 119
Początki instytucjonalizacji andragogiki / 119
Ruch uniwersytetów rozszerzonych/ 119
Niemiecka Szkoła Badań Ludowych i Edukacji Dorosłych / 122
Ośrodek Pedagogiczny (PAS) DVV /126
Akademizacja andragogiki /130
Kadra naukowa /130
Modele kształcenia andragogicznego / 134
Akademickie stowarzyszenia edukacji dorosłych / 141
5. Pozauniwersyteckie ośrodki naukowo-badawcze edukacji dorosłych w Niemczech /146
Niemiecki Instytut Edukacji Dorosłych (DIE) / 148
Krajowe instytuty pedagogiczne i centrale edukacji politycznej / 152
Ośrodki badań zawodowej edukacji dorosłych /153
Ośrodki międzynarodowych badań edukacji dorosłych / 157
6. Dokumentowanie osiągnięć andragogiki w Niemczech /163
Literatura andragogiczna / 164
Pozycje zwarte / 164
Czasopiśmiennictwo / 168
Internetowe zasoby andragogiki / 175
Część III. WEWNĘTRZNE WARUNKI ROZWOJU ANDRAGOGIKI / 181
7.Od pedagogiki (scjentystycznej) do (krytycznej) nauki o wychowaniu w Niemczech /183
Pedagogika scjentystyczna /184
Pedagogika hermeneutyczna /187
Empiryczna nauka o wychowaniu /191
Krytyczna nauka o wychowaniu /195
Zwroty w nauce o wychowaniu /198
8. Ery rozwoju andragogiki w Niemczech /206
Era orientacji scjentystycznej w andragogice: pluralizm praktycznych koncepcji edukacji dorosłych (do 1919 r.) /207
Era orientacji hermeneutycznej /216
Spór między „starym" i „nowym" kierunkiem w Republice Weimarskiej /216
Kontynuacja tradycji „nowego" kierunku w latach 50. XX w. /227
Era orientacji empirycznej: pragmatyzm andragogiki lat 60. ... /234
Era orientacji krytycznej w andragogice /241
Usytuowanie andragogiki w systemie nauki oraz jej problemy /243
Faza społeczno-krytyczna lat 70.: zwrot krytyczny /246
Faza socjo-antropologiczna lat 80.: zwrot refleksyjny .... /256
Faza postmodernistyczna lat 90.: zwrot konstruktywistyczny /269
9. Elementarne koncepcje andragogiczne /284
Koncepcje badania i teorie dorosłości a ery rozwoju andragogiki /284
Koncepcje badania i teorie uczenia się dorosłych a ery rozwoju andragogiki /297
Konstruktywistyczna teoria uczenia się a dydaktyka dorosłych /305
Podmiotowa teoria uczenia się Holzkampa a andragogika /311

Zakończenie. Andragogika w Niemczech a zewnętrzne, pośrednie i wewnętrzne warunki jej rozwoju /317

Aneks /329
Bibliografia /341
Literatura przedmiotu /341
Netografia / 363
Bibliografia prac opublikowanych w Polsce o teorii i praktyce edukacji dorosłych w Niemczech (1989-2007) /364
Spis schematów i tabel /379
Zusammenfassung /381
Summary / 385

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum