Katarzyna Kalinowska (red.)

Wychowanie a polityka. Kultura polityczna a kształtowanie tożsamości społeczeństwa polskiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2225-8
Publication year:
2008
Pages number:
293
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Wychowanie a polityka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Katarzyna Kalinowska (red.)

Wychowanie a polityka. Kultura polityczna a kształtowanie tożsamości społeczeństwa polskiego

Niniejsza książka jest kolejną z cyklu Wychowanie a polityka, która podejmu­je badania nad różnorakimi zależnościami zachodzącymi pomiędzy wychowaniem a polityką. Autorzy artykułów, w pewnym stopniu kontynuując ideę poprzednich publikacji, poszukują odpowiedzi na pytania zarówno o stopień oddziaływania edu­kacji, jak i jej wpływu na życie polityczne poszczególnych państw i społeczeństw, o poziom kształtowania się ustrojów politycznych. Zastanawiają się nad kierunkiem przemian ustrojowych, rozwojem koncepcji politycznych oraz analizują odwrotną zależność, a mianowicie wpływ polityki na proces socjalizacji obywatela.

Wstęp/ 7

Część I: Wychowanie
Przemysław Dąbrowski, Działalność kulturalno-oświatowa i wychowawcza Narodowej Demokracji na Litwie w latach 1905-1916 /13
Henryk Składanowski, Realizacja wychowania państwowego w myśli politycznej sanacji /31
Karina Rusinek, Endecka myśl edukacyjna ks. Jana Gralewskiego /47
Romuald Turkowski, Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych w Londynie - nieudana próba kształcenia kadr dla polskiego uchodźstwa niepodległościowego - lata czterdzieste
do sześćdziesiątych XX wieku /57
Eugeniusz Ponczek, Idea wzajemnego zrozumienia i wychowania przeciw agresji w polskiej myśli politycznej (1939-1945) /81
Dariusz Góra-Szopiński, Podróże kształcą niepotrzebnie. Przyczynek do socjologii zbiorowego narcyzmu /101

Część II: Między wychowaniem a polityką
Jaroslaw Macała, Religia i etyka katolicka w kulturze politycznej II RP w opiniach środowisk katolickich /111
Michał Strzelecki, Kultura polityczna Polaków i jej determinanty w interpretacjach polskiej myśli politycznej okresu II Rzeczypospolitej /131
Tomasz Sikorski, „Od agnostycyzmu do integryzmu religijnego". Dyskusja w środowisku młodych tradycjonalistów polskich II Rzeczypospolitej nad miejscem religii w hierarchii wartości. Zarys problemu /147
Krzysztof Kawalec, Wschód i Zachód w polskiej kulturze politycznej dwudziestolecia międzywojennego /165
Andrzej Chodubski, Kultura polityczna a kształtowanie się współczesnej tożsamości polonijnej /185
Andrzej Sepkowski, Człowiek wobec przyszłości - koncepcje antroposfery przełomu tysiącleci /201

Część III: Polityka
Michał Gałędek, Polityczne aspekty inkorporacji Wileńszczyzny do Polski w 1922 roku w świetle „Diariusza" Michała Kossakowskiego /217
Grzegorz Radomski, Samorząd a społeczeństwo. Przyczynek do oceny polskiej kultury politycznej dwudziestolecia międzywojennego /233
Witold Wojdyło, Kompromis jako przejaw kultury politycznej na tle negocjacji Romana Dmowskiego z Józefem Piłsudskim u progu niepodległości 1918-1919 /247
Jacek Bartyzel, Sztuka rządzenia jako cnota arystokratyczna i królewska w filozofii politycznej Charles'a Maurrasa /255
Tadeusz Kisielewski, Spostrzeżenia i refleksje o naturze komunizmu - między jego początkami i końcem. Rosja i Polska /267

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum