Marek Nasieniewski

Wprowadzenie do logik adaptywnych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2259-3
Publication year:
2008
Pages number:
136
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Marek Nasieniewski

Wprowadzenie do logik adaptywnych

Kategoria produktu:

Niniejsza praca jest poświęcona pewnym rachunkom logicznym, tzw. lo­gikom adaptującym sprzeczność. Jednym z jej celów jest również porównanie dwóch nieomalże klasycznych już logik adaptujących sprzeczność z logiką dyskusyjną Jaśkowskiego.
Logiki adaptujące sprzeczność stanowią podklasę szerszej rodziny logik adaptywnych (adaptive logics). Twórcą logik adaptywnych jest prof. Diderik Batens z Gandawy w Belgii. Głównym celem, dla którego je stworzono, jest radzenie sobie w sytuacji, gdy przesłanki, którymi operujemy, są sprzeczne, tzn. gdy dają się z nich wydedukować dwa zdania sprzeczne: A i non-A. Można postawić sobie pytanie, dlaczego istnieje konieczność „adaptowa­nia" sprzeczności? Czemu nie wystarcza stosowanie „zwykłej" logiki klasycz­nej.

W życiu codziennym zwykle unikamy sprzeczności. Dzieje się tak z wielu powodów. Trudno dla przykładu snuć plany na przyszłość, kiedy - pomija­jąc jej nieprzewidywalność - dane, którymi dysponujemy, są jeszcze dodat­kowo wzajemnie sprzeczne. Odnalezienie w rozumowaniu naszego rozmówcy uznanych przez niego zdań wzajemnie sprzecznych może stać się dla nas powodem do wątpienia w jego wiarygodność bądź prawdomówność, dając sposobność do dyskusyjnego „ataku". Dlaczego tak się dzieje?

Wprowadzenie /5

1. Fragmenty metateorii logik czysto odrywaniowych /15
Język /15
Konsekwencja czysto odrywaniowa /15
Podstawowe fakty z metateorii logik czysto odrywaniowych /16

2. Logika CLuN /21
Syntaksa logiki CLuN /21
Semantyka logiki CLuN /24
Trafność i pełność logiki CLuN /25
Porównanie logiki CLuN z logiką klasyczną / 29
Inne fakty dotyczące logiki CLuN /31

3. Semantyka i syntaksa logik adaptywnych /38
Logika adaptywna ACLuNl - semantyka / 38
Logika adaptywna ACLuN2 - semantyka /39
Związek między ACLuNl a ACLuN2 / 41
Wprowadzenie do teorii dowodu logik adaptywnych /41
Teoria dowodu dla logiki ACLuN1l/ 43
Teoria dowodu dla logiki ACLuN2 /58

4. Podstawowe fakty dotyczące logik modalnych / 75
Syntaksa /75
Semantyka światów możliwych /78
Modele kanoniczne /81
Logika S5M /82
Aksjomat McKinseya-Sobocińskiego /91

5. Porównanie podejścia szkoły w Gandawie z podejściem Jaśkowskiego /93
Logika Jaśkowskiego Da /93
Logika Jaśkowskiego a logiki adaptujące sprzeczność /97

6. Aksjomat McKinseya-Sobocińskiego w ramie logik dyskusyjnych /107
Dyskusyjna wersja formuły McKinseya-Sobocińskiego /107
Semantyka dla logiki S5M[M] /108

7. Logika adaptywna nad D2 /113
Preliminaria /113
Sformułowanie logiki adaptywnej nad D2 /117

Wykaz symboli /126
Wykaz pojęć /130
Literatura /134

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum