• Home
  • Historia najnowsza
  • Zamach stanu Józefa Piłsudskiego i jego konsekwencje w interpretacjach polskiej myśli politycznej XX wieku

Zbigniew Karpus, Witold Wojdyło

Zamach stanu Józefa Piłsudskiego i jego konsekwencje w interpretacjach polskiej myśli politycznej XX wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2303-3
Publication year:
2008
Pages number:
376
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Zbigniew Karpus, Witold Wojdyło

Zamach stanu Józefa Piłsudskiego i jego konsekwencje w interpretacjach polskiej myśli politycznej XX wieku

Kategoria produktu:

Powołanie 10 maja 1926 roku rządu Wincentego Witosa dało Józefowi Piłsudskiemu pretekst do czynnego wystąpienia. Prezydent Stanisław Wojciechowski potraktował podjęte działania jako bunt i nakazał wiernym sobie wojskom otwarcie ognia. Demonstracja została przekształcona w zamach, pociągając za sobą liczne ofiary. W następstwie dokonujących się zmian, w warunkach kształtującego się państwa autorytarnego, na nowo podjęto próbę określenia miejsca i praw jednostki, rolę naczelnych organów władzy państwowej itp. W większym też stopniu w kręgu zainteresowania reprezentantów myśli politycznej znalazły się obok kwestii wartości problemy związane z procesem decydowania politycznego.
Przewrót majowy, jego geneza i konsekwenq'e były analizowane nie tylko w okresie dwudziestolecia, ale także w czasie drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu. Również współcześnie tytułowy przewrót budzi wiele rozbieżnych ocen i komentarzy.

Wstęp

Zamach majowy a polska demokracja
ANDRZEJ wojtas, Wpływ przewrotu majowego i polityki obozu sanacyjnego na kształt polskiej sceny politycznej /11
JAROSŁAW MACAŁA, Wpływ zamachu majowego na postrzeganie demokracji w środowiskach katolickich /23
ANNA JANIAK, Koncepcje praw i obowiązków obywateli w państwie autorytarnym na przykładzie tzw. nurtu katolickiego w polskiej myśli politycznej /43

Piłsudczycy wobec zamachu majowego - między mistyfikacją a mitologizacją
PRZEMYSŁAW MAJ, WALDEMAR PARUCH, W obronie majestatu Rzeczypospolitej: piłsudczykowska interpretacja przewrotu majowego (1926-1939) / 65
MlCHAŁ STRZELECKI, Legitymizacja przewrotu majowego w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego /85
ANDRZEJ SEPKOWSKI, Romantyczno-heroiczna mityzacja osoby Józefa Piłsudskiego /101
HENRYK SKŁADANOWSKI, Zamach majowy Józefa Piłsudskiego w podręcznikach do nauczania historii w szkole powszechnej w okresie II Rzeczypospolitej /119

Akceptacja, dezorientacja, krytyka - partie polityczne wobec wydarzeń maja 1926 roku
MICHAŁ ŚLIWA, „Błąd majowy" polskich socjalistów /131
KRYSTYNA TREMBICKA, Komunistyczna Partia Polski wobec przewrotu majo­wego /143
KRZYSZTOF KAWALEC, Narodowa Demokracja wobec przewrotu majowego /153
GRZEGORZ RADOMSKI, „Zgubne dziedzictwo sanacji". Zamach majowy Józefa Piłsudskiego i jego konsekwencje w interpretacjach ruchu narodowego po drugiej wojnie światowej /171
JACEK GZELLA, Konserwatyści polscy wobec prz ewrotu majowego /183
HANNA SZCZECHOWICZ, Kujawy wobec przewrotu majowego 1926 roku /209
Ks. JÓZEF DĘBIŃSKI, Kościół rzymskokatolicki wobec przewrotu majowego i rządów sanacji /217
EUGENIUSZ PONCZEK, Opinie ugrupowań i ośrodków przywódczych Polski Walczącej o Józefie Piłsudskim w kontekście symboliki 11 listopada (I939-I945) /235

Od chłodnej analizy do gorącego potępienia - refleksje publicystyczno-ideologiczno-edukacyjne
EWA MAJ, Próba demitologizowania przewrotu majowego w koncepcjach politycz­nych Narodowej Demokracji /259
WITOLD WOJDYŁO, „U podstaw tragedii Piłsudskiego". Na marginesie myśli społeczno-politycznej Jana Stachniuka /275
TERESA KUŁAK, Wojciech Korfanty wobec społeczno-politycznych skutków przewrotu majowego (w świetle sprawozdań stenograficznych Sejmu Śląskiego 1926-1930) /281
TOMASZ SIKORSKI, „Od krytyki do zaangażowania". Ocena przewrotu majowego i „Polski pomajowej" w myśli politycznej środowiska poznańskiej „Awangardy" (1927-1933). U źródeł nurtu narodowo-państwowego w II Rzeczypospolitej /301
WOJCIECH KURAŚ, Stanisław „Cat" Mackiewicz wobec Józefa Piłsudskiego i zamachu majowego /327
MAŁGORZATA WITKOWSKA, Józef Piłsudski: autorytet moralny czy dyktator? - Adolf Maria Bocheński wobec zamachu majowego i jego konsekwencji /339
KRZYSZTOF KANIA, Przewrót majowy i dalszy rozwój wypadków w Polsce na łamach amerykańskiego tygodnika „Time" /345
MAREK BIAŁOKUR, „Zwycięzca bierze wszystko". Zamach majowy Józefa Piłsudskiego w interpretacjach polskiej myśli politycznej na gruncie szkolnej edukacji historycznej /353

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum