• Home
  • Literaturoznawstwo
  • Znani i Nieobecni. Studia z problematyki polskiej literatury emigracyjnej i życia literackiego na uchodźstwie

Ćwikliński Krzysztof

Znani i Nieobecni. Studia z problematyki polskiej literatury emigracyjnej i życia literackiego na uchodźstwie

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2261-6
Publication year:
2008
Pages number:
269
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Ćwikliński Krzysztof

Znani i Nieobecni. Studia z problematyki polskiej literatury emigracyjnej i życia literackiego na uchodźstwie

Kategoria produktu:

Bez literatury będący istotą trwania na emigracji moralny i polityczny sprzeciw wobec pogwałcenia praw ludzi i narodów rzeczywiście nic by nie znaczył, a podjęta przez nią misja nie byłaby możliwa do wypełnienia. Wszystkie w tej mierze postulaty byłyby bez literatury pozbawione swego jakościowego ciężaru i siły oddziaływania, a postawa emigracyjna byłaby pustym gestem. Stąd powracające dylematy pisania lub niepisania dla Kraju, stąd rozdarcie duchowe i dramatyczne, jeśli nie tragiczne decyzje, stąd cy­kliczne zbliżenia i oddalenia kraju i emigracji, stąd też świadomość wydłu­żającej się perspektywy odbioru, a więc osamotnienia, stąd nastawienie na przyszłe pokolenia, na „późnego wnuka", na czytelnika w jakimś sensie projektowanego. Stąd też, przy wszystkich zagrożeniach, które przyszło jej przezwyciężyć, nieporównany z żadną inną literaturą emigracyjną wymiar i trwałość w dwunurtowości literatury narodowej, choć sceptycy, zważając na naturalny proces wymierania emigrantów i asymilowania się ich po­tomków (a także możliwość dokonania przez niektórych pisarzy wyboru „conradowskiego"), dawali jej nie więcej niż dwadzieścia lat istnienia. Istniała prawie pół wieku i istnieje nadal jako zjawisko osobne, którego podstawienie pod wspólny mianownik i scalenie z literaturą krajową stwa­rza nieprawdziwy obraz rzeczywistości. Stereotyp jedności kultury i litera­tury w dwu jej postaciach, zrównując różne obiegi, wiele ułatwia i w jakiś sposób równie wiele porządkuje, ale zarazem - jak każdy stereotyp - nazbyt wiele upraszcza, przeto i fałszuje Pożegnanie z emigracją - by użyć tu zna­nego określenia Jerzego Jarzębskiego - nie może nastąpić przedwcześnie, a wszystko wskazuje na to, że czas pożegnań jeszcze nie nadszedł.
Stąd też idea tego tomu, rozumiana jako dopełnienie obrazu czy pars pro toto inny ogląd całości owej wciąż jeszcze osamotnionej i niezbyt dobrze znanej literatury o te elementy, które gdzieindziej nie były ekspo­nowane czy nawet zauważane, niekiedy może nawet świadomie pomijane, wciąż nieobecne w krajowym obiegu czytelniczym, a które - dla piszącego te słowa - wydają się niezmiernie ważne Przede wszystkim tom ten pomy­ślany został jako sposób na wydobycie z mroków społecznej niepamięci tych szczególnych jednostek.

Wśród widm i miraży
Kilka uwag tytułem wstępu / 7

I
Helikopter i kultura masowa. Kilka uwag o kilku nieuzasadnionych podejrzeniach / 19
Sześć lat w oku cyklonu. Andrzej Bobkowski i „komunistyczny eksperyment" w Gwatemali / 34
„Wydaje mi się, że to jednak jest teatr...". Czarny piasek Andrzeja Bobkowskiego w świetle listów autora i jego respondentów /  70
Furor scribendi. 0 pamfletowym charakterze listów Andrzeja Bobkowskiego / 94
Polemiki traumatyczne. Miłosz - Bobkowski: podłoże i przebieg konfliktu / 108
Nasz człowiek w Gwatemali. Misja Andrzeja Bobkowskiego / 128
List z nieba. Przyczynek do epistolografii Andrzeja Bobkowskiego / 143

II
Samotnik z Finczlejowa. Tadeusz Sułkowski - biografia jako figura losu emigranta / 159
Nieobecny i niedoceniony. Kilka uwag o pisarstwie Michała K. Pawlikowskiego 1 sytuacji pisarza emigracyjnego / 181
W kniejach Podola, na bagnach Naddniestrza... O gawędach i pasjach myśliwskich Stefana Badeniego / 197
Herbatka przy Finchley Road. Przyczynek do dziejów emigracyjnych polemik / 211

III
Znikąd donikąd. Emigracyjne dzienniki podróży - próba rekonesansu / 223
Nota bibliograficzna / 256
Indeks osób / 258

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum