• Home
  • Equilibrium nr 1-2 (1) 2008

Adam P. Balcerzak (red.)

Equilibrium nr 1-2 (1) 2008

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2305-7
Publication year:
2008
Pages number:
196
Typ okładki:
miękka
Series:
Equilibrium
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

21,00 zł

miękka

Adam P. Balcerzak (red.)

Equilibrium nr 1-2 (1) 2008

Equilibrium jest ogólnopolskim półrocznikiem naukowym poświęconymnaukom ekonomicznym, który jest wydawany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Periodyk ten powstał z inspiracji członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Toruniu, którzy są zrzeszeni w Kole Uczelnianym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

W naszym półroczniku publikowane są artykuły z zakresu naukekonomicznych. Pismo to stanowi więc płaszczyznę wymiany poglądówśrodowiska, odzwierciedla bieżący stan i kierunki rozwoju światowejoraz polskiej nauki o ekonomii. Ponadto umożliwia ono dyskusję na tematbieżących problemów praktyki gospodarczej.

Adam P. Balcerzak, Słowo wstępne

GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY 
Kornelia Gierczyńska, Andrzej Wojciechowski, Konsekwencje kryzysu na rynku kredytów subprime dla  polskiej gospodarki, s. 9-16.
Maciej Ryczkowski, Kryzys na amerykańskim rynku nieruchomości - ocena zagrożenia Polski, s. 17-27.
Anna Krześniak, Od niepłynnego instrumentu do załamania rynku - wybrane uwarunkowania kryzysu kredytowego, s. 29-38.
Bartosz Szumny, Bąble spekulacyjne jako anomalia współczesnych rynków finansowych, s. 39-57.

ZASTOSOWANIA EKONOMETRII DYNAMICZNEJ
Marcin Fałdziński, Szacowanieprawdopodobieństwa maksymalnej straty przy zastosowaniu teorii wartościekstremalnych na przykładzie indeksów giełdowych, s. 51-59. 
Tomasz Chruściński, Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH do badania wzajemnego wpływu rynków finansowych na świecie, s. 61-69.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO CZYNNIK ROZWOJU GOSPDOARCZEGO 

Iwona Szczepaniak, Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce (na przykładzie przemysłu spożywczego), s. 73-83.
Irena Kropsz, Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Dolnego Śląska w warunkach konkurencji na rynku, s. 85-94.

NOWOCZESNE ROZWIĄZNIA MARKETINGOWE 
Dawid Szostek, Badania demoskopijne pracowników jako przejaw wykorzystania założeń marketingu personalnego, s.97-107.
Sławomir Kowalski, Izabela Sowier-Kasprzyk, Elementymarketingu partnerskiego w nowoczesnym zarządzaniu firmą turystyczną, s. 109-117. 
Małgorzata Śniegocka-Łusiewicz, Analiza koszykowa w badaniach marketingowych, s. 119-128.
Agnieszka Puto, Aktywność marketingowa przedsiębiorstw przemysłu piekarniczego funkcjonujących w regionie częstochowskim warunkiem ich rozwoju, s. 129-137.

VARIA
Aneta Kuna-Marszałek, Perspektywy współpracy handlowej między Unią Europejską a Chinami, s. 141-149.
Małgorzata Kędzierska, Polityka mieszkaniowa jako kluczowy segment polityki społeczno-gospodarczej Polski, s. 151-161.
Joanna Baran, Justyna Kołyska, Porównanie wykorzystania zasobów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego w latach 1998-2005, s. 163-173.
Michał Kukliński, Budowa i funkcjonowanie hurtowni danych w kontekście efektywności podejmowania decyzji gospodarczych, s. 175-184. 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum