Rafał Haffer, Mirosław Haffer (red.)

Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2177-0
Publication year:
2008
Pages number:
208
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

14,70 zł

miękka

Rafał Haffer, Mirosław Haffer (red.)

Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw

Kategoria produktu:

Mechanizmy wspierające powstawanie innowacji oraz ich wpływ na rozwój gospodarki są coraz częściej rozpatrywane na poziomie regionalnym. Właściwa realizacja zadań związanych ze wspieraniem innowacji nie byłaby w pełni możliwa bez badań, dostarczających danych na temat regionalnych uwarunkowań działalności innowacyjnej. Publikacja jest ciekawym opracowaniem przedstawiającym wyniki badań empirycznych diagnozujących aktywność innowacyjną MSP regionu Kujaw i Pomorza. Były one podstawą sformułowania rekomendacji, których realizacja z jednej strony może przyczynić się do intensyfikacji procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, z drugiej zaś być przesłanką doskonalenia regionalnej strategii innowacji. Z pewnością może stanowić interesującą pozycję zarówno dla władz administracji publicznej, instytucji otoczenia biznesu, jak i samych przedsiębiorców.

Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz

Wstęp /7

Rozdział 1. Metodyka badania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw (Mirosław Haffer, Rafat Haffer) /9
Założenia i cele badawcze / 9
Narzędzie i procedura badawcza / 9
Sposób opracowania i prezentacji wyników badań /14

Rozdział 2. Potencjał innowacyjny Pomorza i Kujaw oraz charakterystyka badanych przedsiębiorstw /17
Potencjał innowacyjny Pomorza i Kujaw (Mirosław Haffer, Rafał Haffer) /17
Podmioty gospodarki narodowej Pomorza i Kujaw (Maciej Zastempowski) /22
Liczebność i struktura badanych przedsiębiorstw (Maciej Zastempowski) /29
Wnioski z badań (Maciej Zastempowski) /37

Rozdział 3. Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw (Rafat Haffer) /39
Potencjał innowacyjny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa /39
Ocena potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw /52
Zakres wymaganych usprawnień na rzecz rozwoju potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw / 55
Bariery rozwoju potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw /60
Zróżnicowanie ocen analizowanych aspektów potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw /65
Analiza komparatywna stanu, potrzeb i barier rozwoju potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w regionach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim /68
Wnioski z badań /73

Rozdział 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (Mirosław Haffer) /75
Innowacje jako determinanty konkurencyjności przedsiębiorstwa / 75
Zakres realizowanych działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach / 78
Źródła podejmowanych działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach /80
Efekty realizowanych działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach/ 82
Bariery wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach  /84
Zróżnicowanie ocen analizowanych przejawów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw  /86
Analiza komparatywna badanych przejawów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim   /89
Wnioski z badań /93

Rozdział 5. Proinnowacyjna działalność przedsiębiorstw (Waldemar Glabiszewski)   /95
Aktywność proinnowacyjna jako warunek wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa  /95
Formy wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw  /107
Aktywność przedsiębiorstw w zakresie działalności badawczo-rozwojowej  /110
Strategiczne planowanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw /113
Bariery wzrostu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw  /115
Zróżnicowanie ocen analizowanych przejawów proinnowacyjnej działalności przedsiębiorstw /117
Analiza komparatywna badanych przejawów proinnowacyjnej działalności przedsiębiorstw w regionach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim /125
Wnioski z badań /127

Rozdział 6. Proinnowacyjna współpraca przedsiębiorstw (Agata Sudolska) /131
Rola współpracy przedsiębiorstw w podnoszeniu ich innowacyjności  /131
Stan współpracy przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia sektorowego /139
Stan współpracy przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia instytucjonalnego/141
Efekty proinnowacyjnej współpracy przedsiębiorstw /145
Bariery rozwoju proinnowacyjnej współpracy przedsiębiorstw/146
Zróżnicowanie ocen analizowanych przejawów proinnowacyjnej współpracy przedsiębiorstw  /148
Analiza komparatywna badanych przejawów proinnowacyjnej współpracy przedsiębiorstw w regionach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim  /152
Wnioski z badań  /158

Rozdział 7. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (Maciej Zastempowski) /161
Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw    /161
Wykorzystywane przez przedsiębiorstwa zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej     /170
Bariery współpracy z instytucjami finansującymi rozwój przedsiębiorstw    /172
Pożądane przez przedsiębiorstwa instrumenty pomocy finansowej    /174
Zróżnicowanie ocen analizowanych aspektów finansowania innowacyjności przedsiębiorstw    /176
Analiza komparatywna badanych przejawów finansowania innowacyjności przedsiębiorstw w regionach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim    /181
Wnioski z badań /185

Rozdział 8. Rezultaty warsztatów przedstawicieli przedsiębiorstw regionu (Hanna Wygocka) /187
Idea organizacji warsztatów regionalnych dla przedsiębiorstw  /187
Charakterystyka potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw uczestniczących w warsztatach regionalnych  /188
Proinnowacyjne opcje strategiczne uczestników warsztatów dotyczące rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego   /191
Rekomendacje przedstawicieli przedsiębiorstw dla regionalnej strategii innowacji /197
Zakończenie  /199
Literatura /201

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum