• Home
  • Socjologia
  • Polityka aktywizacji w Polsce. Nowy paradygmat zmiany społecznej czy działania pozorne?

Hubert Kaszyński, Arkadiusz Karwacki (red.)

Polityka aktywizacji w Polsce. Nowy paradygmat zmiany społecznej czy działania pozorne?

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2314-9
Publication year:
2008
Pages number:
234
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Hubert Kaszyński, Arkadiusz Karwacki (red.)

Polityka aktywizacji w Polsce. Nowy paradygmat zmiany społecznej czy działania pozorne?

Kategoria produktu:

Poruszana przez autorów problematyka polityki aktywizacji, solidarnego państwa, ich rozumienia, definiowania, uwarunkowań oraz sporów wokół nich, jest w zasadzie i nowatorska, i kreatywno-krytyczna. Wnosi nowe spojrzenie na realizowane, nie tylko na gruncie Polski, modele polityk. Osoby zamieszczające tu artykuły to wybitni specjaliści z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej, którzy z dużą przenikliwością badawczą, krytycyzmem naukowym diagnozują rzeczywistość i postulują zmiany w formułowaniu polityki, jej koncepcji oraz koncentrują się na wyzwaniach wobec wielu jej dziedzin.

Z recenzji prof. Krystyny Siany

Kwestie związane z polityką społeczną są trudne do przecenienia. Rodzime doświadczenia, ale także oczekiwania, skoncentrowane są dotąd głównie wokół państwa. To ono ma w sposób skuteczny rozwiązywać kluczowe problemy. Niewątpliwą zaletą książki jest wyraźny zwrot ku obywatelskiej partycypacji w tym zakresie, gdzie funkcjonują różne podmioty: samorządy terytorialne wszystkich trzech szczebli, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne, ale także aktywne państwo. Czy wyłania się z tego nowy model polityki społecznej? - chociażby dlatego warto sięgnąć po niniejszą publikacje.

Z recenzji prof. Ryszarda Borowicza

Wprowadzenie / 7

Cześć I. Polska polityka społeczna - ku aktywności?!
Arkadiusz Karwacki: Aktywizacja „Rzeczpospolitej obcych"- o współczesnych podziałach, włączaniu i wyłączaniu / 19
Marek Rymsza: Aktywna polityka społeczna w Polsce. Szansę i ograniczenia upowszechniania koncepcji / 46
Piotr Sałustowicz: „Solidarne państwo" kontra „solidarne społeczeństwo" - mit czy dylemat polskiej polityki społecznej / 65
Krzysztof Piątek: Aktywność i aktywizacja w projekcie ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej / 90
Krzysztof Frysztacki, Hubert Kaszyński: Socjologia - makropraca socjalna. Teoria dla podejścia socjalnego / 101

Część II. Oswajanie obcości - diagnozy i instrumenty
Jerzy Krzyszkowski: Samorząd terytorialny jako podmiot lokalnej polityki społecznej / 117
Krystyna Faliszek: Wykluczenie społeczne w małych społecznościach lokalnych / 133
Jolanta Grotowska-Leder: Nieformalne sieci wsparcia w społecznościach lokalnych - społeczny kontekst funkcjonowania systemu pomocy społecznej na poziomie lokalnym / 144
Dobroniega Trawkowska: „Swoi" czy „obcy"? Praca socjalna i pracownicy socjalni wobec problemów reintegracji rodzin / 165
Dorota Pawluś, Katarzyna Ornacka: Coaching jako instrument aktywnej polityki społecznej w pracy socjalnej z jednostkami zagrożonymi marginalizacją / 186
Aleksandra Bronk: Telepraca - sposób na wyrównanie szans na rynku pracy czy przyczyna nowych podziałów? / 200
Sabina Bieniecka: „Perspektywa wrażliwości kulturowej" UNFPA. Remedium na kulturowe bariery we wdrażaniu programów polityki społecznej i pracy socjalnej oraz na problem niedostosowania ich działań
do potrzeb grup beneficjentów i społeczności lokalnych / 222

Autorzy tekstów / 233

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum