Justyna Olszewska-Świetlik

Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2322-4
Publication year:
2009
Pages number:
171
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

55,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Justyna Olszewska-Świetlik

Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

Kategoria produktu:

Publikacja przedstawia wyniki badań technologii i technik malarskich stosowanych w gdańskich warsztatach malarskich w czasach nowożytnych. Analizy obejmowały pięć wybranych epitafiów XVI- i XVII-wiecznych z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, upamiętniających rodziny: Johanna Connerta (1554-1556), Michaela Loitza (1561-1564), Georga Hojera (1586), Jacoba Schadiusa (1588), Hansa Gronau (1612). Do tej pory nie były one przedmiotem żadnych działań ustalających technologię i technikę ich wykonania. W badaniach posłużono się zarówno tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi metodami badawczymi, takimi jak: analiza w podczerwieni, ultrafiolecie, prześwietlenie rentgenowskie, badania mikrochemiczne, mikroskopowe w świetle widzialnym i w ultrafiolecie, spektralna analiza emisyjna (XRF), energodyspersyjna mikroanaliza rentgenowska połączona z mikroskopią elektronową (SE-M-EDS), neutronowa analiza aktywacyjna (NAA), chromatografia gazowa (GC). Uzyskane rezultaty, informacje ze starych źródeł pisanych oraz dotychczasowe badania technologiczne pozwoliły ustalić technikę wykonania epitafiów oraz cechy charakterystyczne gdańskiego warsztatu malarskiego. Stanowią one uzupełniający fragment do historii technologii i techniki malarskiej oraz zasad i reguł typowych dla warsztatu nowożytnego malarstwa. Wyniki badań przedstawiono w formie opisowej, uzupełniając je dokumentacją fotograficzną dla każdego z badanych dzieł. Jest to usystematyzowana baza danych do wykorzystania w dalszych badaniach dzieł sztuki tego czasu i regionu.Epitafia od czasów powstania wyrażały szczególny dowód pamięci o osobach, które odeszły na zawsze. Dzisiaj dzieła te są nam bliskie ze względu na oryginalną formę i kolorystykę, a także specyficzne cechy warsztatowe.

Nota z recenzji wydawniczej. Profesor zwyczajny dr Józef Flik, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa,
Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

WSTĘP /7
ROZDZIAŁ 1. Wybrane nowożytne epitafia obrazowe z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku /9
ROZDZIAŁ 2. Metodyka badań /19
ROZDZIAŁ 3. Wybrane gdańskie epitafia obrazowe z drugiej potowy XVI i początku XVII wieku w świetle przeprowadzonych badań. Zarys historii. Budowa techniczna /21
Epitafium Johanna Connerta /22
Epitafium Michaela Loitza /42
Epitafium Georga Hojera /62
Epitafium Jacoba Schadiusa /73
Epitafium Hansa Gronau /87
ROZDZIAŁ 4. Technologia i technika gdańskiego malarstwa epitafijnego /107
ROZDZIAŁ 5. Podsumowanie /143
LITERATURA /151
SPIS ILUSTRACJI /161
SPIS TABEL /167
SUMMARY /169

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum