• Home
  • W kręgu prasy (przeszłość - teraźniejszość - przyszłość), t. 1

Grażyna Gzella (red.)

W kręgu prasy (przeszłość - teraźniejszość - przyszłość), t. 1

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1114-6
Publication year:
1999
Pages number:
143
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
W kręgu prasy
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

12,00 zł

miękka

Grażyna Gzella (red.)

W kręgu prasy (przeszłość - teraźniejszość - przyszłość), t. 1

Artykuły zamieszczone w niniejszym wydawnictwie, zatytułowanym W kręgu prasy (przeszłość — teraźniejszość — przyszłość), prezentują zainteresowania naukowe pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie szeroko pojętej prasy. Są to dociekania nad różnymi aspektami prasoznawstwa — część tekstów traktuje o historii prasy, inne zajmują się zagadnieniami czasopism współcze­snych, jeszcze inne wprowadzają nas w przyszłość i nowe sposoby przekazu informacji. Dobór artykułów wiąże się z bogactwem tematów, na podjecie których pozwalają wydawnictwa periodyczne, bez względu na czas ukazywania się poszczególnych tytułów prasowych.

Iwona Imańska - Ruch wydawniczo-księgarski w świetle ogłoszeń prasowych w „Kurierze Polskim" (1729-1760) /7
Grażyna Gzella - „Prasa gadzinowa" dla polskich chłopów pod panowaniem pruskim w XIX wieku /23
Jacek Gzella - Krytyka Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego na łamach „Narodu a Państwa" w latach 1906-1907 /45
Małgorzata Fedorowicz - Polskie czasopiśmiennictwo dla osób z uszkodzonym narządem wzroku - od historii do współczesności /67
Bronisława Woźniczka-Paruzel - Droga „Świata Ciszy" od „Świata Głuchych" do „Nowego Świata Ciszy". Próba charakterystyki miesięcznika dla osób z uszkodzonym słuchem z lat 1959-1998 /83
Anna Kaproń, Bronisław Żurawski - Listy elektronicznych wydawnictw periodycznych /105
Katarzyna Żurawska - Rola publikacji elektronicznych w kształceniu. Edukacyjne czasopisma elektroniczne /127

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum