Adam Szweda

Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-1454

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2379-8
Publication year:
2009
Pages number:
465
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

68,00 zł

miękka

Adam Szweda

Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-1454

Kategoria produktu:

Książka dotyczy funkcjonowania dyplomacji polskiej w późnym średniowieczu, faktograficznie opiera się na stosunkach polsko-krzyżackich, stanowiących centralny problem polityki zagranicznej w badanym okresie. Na podstawie szerokiej kwerendy źródłowej i literatury autor omawia kwestię ośrodków dyspozycyjnych dyplomacji (rolę króla, członków rady królewskiej, reprezentantów ogółu szlacheckiego społeczeństwa), różnorakie dokumenty znajdujące zastosowanie w ruchu dyplomatycznym oraz bezpośrednie formy kontaktów z przedstawicielami zakonu krzyżackiego (poselstwa, rokowania, audiencje, spotkania panujących).

Wykaz skrótów /9
Wstęp /11
1. Przedmiot i zakres pracy / 11
2. Stan badań /19
3. Baza źródłowa / 21
Rozdział I
Ośrodki dyspozycyjne dyplomacji polskiej / 26
1. Król /26
2. Rada /31
3. Starostowie i przedstawiciele ziem / 52
4. Posłowie - kwalifi kacje / 59
Rozdział II
Dokumenty i ich funkcjonowanie / 66
1. Kredytywy / 66
2. Pełnomocnictwa / 72
3. Instrukcje / 84
4. Glejty /88
5. Sprawozdania poselskie / 114
6. „Artykuły" w posiadaniu posłów / 118
7. Korespondencja / 121
a) listy królewskie - formularz / 121
b) listy królewskie - uwierzytelnienie / 134
c) listy królewskie - język / 139
d) listy starostów / 146
e) droga listów od nadawcy do adresata / 154
8 Spis treści
Rozdział III
Bezpośrednie kontakty dyplomatyczne / 168
1. Rokowania - kwestie językowe / 168
2. Poselstwa - terminologia i organizacja / 176
3. Poselstwa - przebieg i finansowanie / 185
4. Audiencje dla wysłanników wielkiego mistrza /194
5. Zjazdy władców i pełnomocników - miejsca obrad / 208
6. Zjazdy - organizacja, przebieg, finansowanie / 223
7. Rozwiązywanie sporów na pograniczu - działalność mieszanych sądów polubownych po pokoju brzeskim /266
8. Początek wojny - listy wypowiednie / 281
9. Koniec wojny - sporządzanie i ratyfikacja traktatów pokojowych /293
Zakończenie /311
Aneksy /315
1. Poselstwa / 315
2. Zjazdy /357
Wykaz źródeł i literatury /417
1. Źródła archiwalne /417
2. Źródła drukowane /417
3. Literatura /420
Indeks osobowy /442

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum