• Home
  • Nauki pomocnicze historii
  • Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu

Dorota Degen, Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (red.)

Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2409-2
Publication year:
2009
Pages number:
328
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

50,00 zł

miękka

Dorota Degen, Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (red.)

Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu

Kategoria produktu:

Jubileusz trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stał się okazją do zorganizowania w dniach 23-24 października 2007 roku ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej - przeobrażenia bibliologii polskiej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu. Celem spotkania było - obok prezentacji historii i obecnej kondycji naukowej i dydaktycznej toruńskiego Instytutu - przedstawienie dorobku poszczególnych ośrodków bibliologicznych w Polsce, wskazanie tradycji badań z tego zakresu, a także przeobrażeń, jakie nastąpiły w ostatnim trzydziestoleciu. W trakcie obrad przedstawiciele 12 uczelni polskich wysłuchali 24 referatów. Niniejszy tom obejmuje łącznie 21 tekstów dokumentujących tradycje i dorobek polskiej myśli bibliologicznej oraz wskazujących źródła i kierunki jej przemian, w tym tych, które wywołane zostały rozwojem technologii informatycznych. Artykuły zaprezentowano w trzech blokach tematycznych zatytułowanych: Z przeszłości i teraźniejszości kształcenia i badań bibliologicznych i informacyjnych, Wokół dziejów książki oraz Subdyscypliny bibliologiczne w badaniach współczesnych.

Wstęp /7

Część I. Z przeszłości i teraźniejszości kształcenia i badań bibliologicznych i informacyjnych

Janusz Tondel - Trzydzieści lat studiów bibliotekoznawczych w Toruniu /13
Kazimierz Adamczyk - Kształcenie bibliotekarzy w Bydgoszczy od II wojny światowej do 2007 roku /29
Sabina Cisek - Nauka o informacji na świecie w XXI wieku: badania metanaukowe/47
Stanisława Kurek-Kokocińska - Dwie tendencje księgoznawstwa /57
Natalia Pamuła-Cieślak - Wyszukiwanie informacji i źródeł w Internecie. Kształcenie studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Toruniu /69
Małgorzata Stanula - Etyka w bibliotekoznawstwie i nauce o informacji - stan i rozwój badań w Polsce (2001-2006) /79
Barbara Góra, Ewa Wójcik, Grażyna Wrona - Aktywność badawcza pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie w świetle polskiej bibliografi i bibliologicznej /95

Część II. Wokół dziejów książki

Agnieszka Biały - Opis i katalogowanie zabytkowych opraw książkowych na przykładzie obiektów z zabytkowej biblioteki na Jasnej Górze w Częstochowie /119
Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew - Książka cyrylicka na ziemiach Rzeczypospolitej. Stan i kierunki badań /137
Maria Juda - Warunki realizacji przywilejów drukarskich /147
Dariusz Spychała - Książka w życiu wspólnot eremickich i zakonnych w IV-VI wieku /157
Anna Żbikowska-Migoń - O potrzebie badań nad kształtem edytorskim polskiej książki naukowej XVIII-XIX wieku z perspektywy funkcjonalności publikacji /165

Część III. Subdyscypliny bibliologiczne w badaniach współczesnych

Małgorzata Czerwińska - Książki literackie autorów z niepełnosprawnością wzroku w Polsce po 1945 roku - czyli tyfl ologia w służbie nauk bibliologicznych. Przyczynek do rozważań nad interdyscyplinarnym modelem badawczym /189
Małgorzata Góralska - Odtwarzanie artefaktów kulturowych w nowym środowisku komunikacyjnym /205
Małgorzata Komza - Bibliologa spojrzenie na wzajemne relacje wydawcy i ilustratora /221
Sebastian D. Kotuła - Czy programy telewizyjne o książkach mogą być przedmiotem zainteresowań bibliologii? / 237
Evelina Kristanova - Reklama książki na łamach „Tygodnika Warszawskiego" (1945-1948) /245
Paweł Marzec - Możliwości wykorzystania oceny użyteczności w jakościowych badaniach serwisów internetowych bibliotek akademickich /265
Ryszard Nowicki - Powojenna ochrona zbiorów bibliotecznych na łamach prasy /279
Monika Olczak-Kardas - Działalność wydawniczo-księgarska „Naszej Księgarni" w latach 1921-1939. Stan badań i perspektywy badawcze /297
Violetta Trella - Biblioterapia w społeczeństwie informacyjnym /313
Wykaz autorów / 327

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum